Landboforeninger i appel til minister: Stort behov for at løse udfordringerne med ulven

En række landboforeninger er bekymrede på deres medlemmers vegne om ulvens tilstedeværelse i Danmark.

I et åbent brev til miljøminister Lea Wermelin (S) lyder der fra fire af landets landboforeninger bekymrende toner om den manglende forvaltningsplan for ulvens tilstedeværelse i Danmark.

»Vi må på det kraftigste understrege, at fremtiden for hold af udegående dyr i områder med ulv i høj grad afhænger af, at der sikres en forvaltning, der gør det muligt at finde en fornuftig sameksistens mellem ulven og øvrige interesser i områderne. Samtidig er der også behov for at sikre tilstrækkelige ressourcer til en effektiv behandling af sager om erstatning m.v. i forbindelse med ulveangreb.« står der blandt andet i brevet som er skrevet af henholdsvis Thor Gunnar Kofoed, Viceformand, Landbrug & Fødevarer; Søren Christensen, Viceformand, Vestjysk Landboforening; Kristian Gade, Viceformand, Holstebro Struer Landboforening samt Lone Andersen, Viceformand, Familielandbruget Vest-Jylland.

- Et for lille land

»Vi deler helt den holdning du (Lea Wermelin red.) giver udtryk for i spørgsmål nr. 1053 (MOF alm. del) om, at Danmark er for lille et land til ulven. Samtidig glæder vi os over, at du udtrykker forståelse for de problemer, der opstår i områder, hvor ulven har slået sig ned eller er hyppigt forekommende. På denne baggrund vil vi på det kraftigste opfordre dig til snarest at iværksætte de anbefalinger, som Vildtforvaltningsrådet har givet dig med deres forslag til en ny forvaltningsplan for ulv« står der ligeleder i brevet til ministeren.

»En række af vores medlemmer oplever, at ulven er et forsat alvorligt problem i forhold til muligheden for at have udegående husdyr. Selvom der i et vist omfang gives tilskud til ulvesikring af hegn, er der som Vildtforvaltningsrådet også peger på i udkastet til forvaltningsplan, store udfordringer med ulvesikring fx på mere naturnære arealer. I mange tilfælde er der også på trods af de eksisterende tilskudsordninger økonomiske udfordringer forbundet med ulvesikringen i og med, at der ikke sker en fuldkommen omkostningsdækning fx af omkostninger til vedligehold af hegn m.v.«

Som situationen er nu, opleves den ganske uholdbar for en række husdyrholdere, og vi ved at mange overvejer om de overhovedet vil have udegående dyr fremover. Af hensyn til både naturpleje, dyrevelfærd og muligheden for et mangfoldigt landbrug i de berørte områder, håber vi, at du hurtigst muligt vil revidere den eksisterende forvaltningsplan og igangsætte Vildtforvaltningsrådets anbefalinger som en samlet pakke, således som der lægges op til med udkastet til forvaltningsplan,« lyder det afslutningsvist i brevet.

Læs også

Landbrugsstyrelsen står foran større oprydning
Minister fik syn for virkemidler
Stik modsat miljøminister: Fødevareminister åben for »second opinion«
Tilbød at gå: Rektor var indblandet i forhaling af aktindsigter
Frejs direktør vil i Folketinget
Grovvareselskab: Helt oplagt med raps som efterafgrøde