Flere ansøgere kan forvente tilskud til rydning og hegning

Efter rekordstor ansøgning, har fødevareministeren afsat 10 mio. kr. ekstra til tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

Under ansøgningsrunden for Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2020 modtog Landbrugsstyrelsen hele 553 ansøgninger om tilskud for i alt 41,9 mio. kr. og til et samlet areal på 7380 ha.

Der var oprindeligt afsat 30 mio. kroner til tilskud under ordningen, men puljen bliver nu suppleret med 10 millioner kroner, så flere ansøgere kan få tilsagn om tilskud.

Landbrugsstyrelsen har sagsbehandlet 390 ansøgninger, siden ansøgningsrunden lukkede 2. februar, og nu går styrelsen i gang med at sagsbehandle de sidste 163 ansøgninger.

Hvis man endnu ikke har fået svar på sin ansøgning, kan man forvente svar inden for seks måneder i Tast selv-service. 

På Tilskudsguiden på lbst.dk kan man løbende se, hvor langt styrelsen er med sagsbehandlingen. 

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er medfinansieret af EU. Ordningen har til formål gennem tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning at bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på de særligt udpegede arealer inden for Natura 2000-områderne, overdrev og nationalparker.

Læs også