Ny aftale giver udenlandske praktikanter mere tid i Danmark

Udenlandske praktikanter, der er ansat i dansk landbrug, gartnerier, m.m., vil fremover få styrket deres retsstilling og mulighed for at blive længere i Danmark.

- Nu får de udenlandske praktikanter i landbruget bedre forhold. Det er jeg meget glad for. Jeg vil gerne takke parterne på det grønne område for et rigtig godt forhandlingsforløb, siger udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). PR-foto

En ny aftale siker tilsynet på udlændingeområdet, ligesom opholdslængden for praktikanter på det grønne område vil blive forlænget fra 12 til 18 måneder.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelse.

Aftalen er indgået mellem udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og parterne bag Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser.

De udenlandske praktikanter vil få mulighed for at klage til et fagligt udvalg, hvis der opstår tvister med virksomheden i forbindelse med deres ophold. Udvalget vil kunne træffe afgørelse om eventuel erstatning og godtgørelse.

For at sikre, at det vil være muligt for danske elever på erhvervsuddannelserne at få en praktikplads, vil der blive stillet krav om, at virksomheder, der bruger praktikantordningen, selv har ansat eller forsøgt at rekruttere elever under erhvervsuddannelse, hvis der er væsentlig mangel på praktikpladser.

- Bedre forhold

Aftalen er indgået mellem udlændinge- og integrationsministeren samt Landbrug og Fødevarer, 3F’s grønne gruppe og Arbejdsgiverforeningen GLS-A. Regeringen forventer i indeværende folketingsår at fremsætte et lovforslag, der udmønter de dele af aftalen, som kræver lovændring.

- Nu får de udenlandske praktikanter i landbruget bedre forhold. Det er jeg meget glad for. Jeg vil gerne takke parterne på det grønne område for et rigtig godt forhandlingsforløb, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

- I L&F er vi tilfredse med aftalen og det gode samarbejde, der har været mellem organisationerne og ministeren. Vi er særligt glade for, at aftalen indeholder en forlængelse af opholdsperioden for udenlandske praktikanter fra 12 til 18 måneder, da det giver den unge mulighed for at dygtiggøre sig yderligere samtidig med, at det gavner landmanden, siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer.

 

Læs også