Kritisk miljøtilstand i Haderslev Fjord: Landboforening medunderskriver på handlingsbrev til minister

Haderslev Kommune, Provas og Sønderjysk Landboforening konstaterer, at den kritiske miljøtilstand i Haderslev Fjord kalder på handling.

»- Miljøtilstanden i Haderslev Fjord er kritisk, og analyser af fjorden peger desværre på, at der endnu er lang vej, før tilstanden – herunder også muligheden for badning – bliver god. Hvor slemt det står til, og hvordan udfordringerne løses, vil kræve langt bedre overvågning af fjorden på hele dens strækning.«

Sådan lyder det i et brev fra Haderslev Kommune, forsyningsselskabet Provas og Sønderjysk Landboforening, som er sendt til miljøminister Lea Wermelin. Underskrivere af brevet er borgmester Mads Skau, bestyrelsesformand i Provas Inga Lykke og formanden for SLF Christian Lund.

De tre parter opfordrer miljøministeren til at udpege Haderslev Fjord som et pilotprojekt.

Den rapport, som blev udarbejdet omkring Haderslev Fjord med baggrund i samarbejdet mellem Haderslev Kommune, Provas og SLF, indgik fredag i konferencen »Vandplaner på værksted« på Christiansborg. Folketingsmedlem Hans Chr. Schmidt (V) og SLF havde taget initiativ til konferencen, som også Landbrug & Fødevarer var medarrangør af.

Millioner til pilotprojekter

I landbrugsaftalen, som blev vedtaget i oktober i fjor, indgår der et beløb på 16 millioner kroner til lokale pilotprojekter, og det er netop i den forbindelse, at de tre parter gerne vil fortsætte samarbejdet.

Både bestyrelsesmedlem i SLF Søren Laustsen og formanden for teknik- og klimaudvalget i Haderslev Kommune Carsten Leth Schmidt konstaterede, at der er mangelfuld overvågning af vandkvaliteten i fjorden. I den østlige ende af fjorden er der en målestation, som ikke har været i gang i en lang årrække.

- De nuværende tal vedrørende vandkemi og klorofyl bygger alene på data fra en målestation inderst i fjorden. Man da der sker en stor tilstrømning fra oplandet langs fjorden, viser denne station ikke særligt godt fjordens samlede tilstand på hele dens strækning. Vi opfordrer til, at der kan ske flere målinger, og det et element, der skal indgå i pilotprojektet.

Læs også