Dyrenes Beskyttelse: - EU-Kommissionen bryder sit løfte om bedre dyrevelfærd

Europakommissionen kommer ikke til at revidere dyrevelfærdsreglerne på trods af tydelige krav fra EU-borgere, der kræver bedre lovgivning. Dyrenes Beskyttelse kalder det »ekstremt nedslående«.

Europakommissionen præsenterede tirsdag sit arbejdsprogram for 2024 på Europa-Parlamentets plenarforsamling. Og spørger man Dyrenes Beskyttelse, lader programmet meget tilbage at ønske.

Helt konkret anklager dyrevelfærdsorganisationen Kommissionen for at trække sig fra et løfte til EU-borgerne ved kun at forpligte sig til at offentliggøre ét af de fire lovede lovforslag om bedre dyrevelfærd inden afslutningen af den nuværende periode. De fire forpligtelser indbefattede ifølge dyrevelfærdsorganisationen hold af husdyr, dyretransport, slagtning af dyr samt lancering af en europæisk mærkningsordning.

- Det er ekstremt nedslående, hvis EU alligevel ikke leverer den tiltrængte revision af dyrevelfærdsreglerne, som lovet. Reglerne sætter den laveste barre for beskyttelse af landbrugsdyrene i alle EU-medlemslande. Desværre er EU-reglerne forældede og utidssvarende, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

- Vi er utroligt skuffede

I en pressemeddelelse fra 2021 lovede Europakommissionen at revidere dyrevelfærdslovgivningen som en del af EU’s strategi for grøn omstilling, også kaldet jord-til-bord-strategien.

- Kommissionen forpligter sig til inden udgangen af 2023 at fremsætte et lovforslag om at udfase og endeligt forbyde brugen af bursystemer til alle dyr, der er nævnt i initiativet, lød det i pressemeddelelsen, der uddybede, at initiativet ville omfatte æglæggende høner, søer og kalve.

I tirsdagens arbejdsprogram er det dog kun følgende sætning, der ifølge Dyrenes Beskyttelse relaterer sig til Kommissionens forpligtelser omkring dyrevelfærd:

- Vi kommer stadig i år med forslag om beskyttelse af dyr under transport, lyder det i EU-Kommissionens arbejdsprogram.

- Vi er utroligt skuffede over, at Europakommissionen ikke har haft den politiske vilje og handlekraft til at sætte dyrenes behov over erhvervsinteresser. Vi har hørt flotte ord og løfter, men da det kom til at levere, så bukkede man under for pres fra landbrugets interesseorganisationer og vendte ryggen til EU-borgernes ønsker og forskernes anbefalinger, siger Britta Riis.

»End the cage age«

Én af forpligtelserne, som ifølge Dyrenes Beskyttelse ikke er nævnt i arbejdsprogrammet, er arbejdet med at udfase det, som Dyrenes Beskyttelse kalder dyr i bure, der kom til i sommeren 2021 som følge af en fælleseuropæisk underskriftindsamling under navnet »End The Cage Age«.

Europæiske dyreværnsorganisationer var initiativtagerne til underskriftsindsamlingen, som fik 1,6 millioner underskrifter fra EU-borgere. Også 170 organisationer og store, internationale fødevareproducenter har ifølge Dyrenes Beskyttelse skrevet under.

Et eventuelt forbud ville især ramme burægsproducenter og svineproducenter, som tegner sig for langt de fleste af de 300 millioner husdyr, som initiativet omfatter.

For svineproducenternes vedkommende ville det især ramme fikseringen af søer i forbindelse med faring.

Læs også