Polske landmænd blokerer grænsen til Ukraine i protest

En række utilfredse polske landmænd blokerede tirsdag flere motorveje, havne og ukrainske grænseovergange i protest imod blandt andet import af billigt korn fra det krigsramte naboland.

Tirsdag blev den ukrainsk-polske grænse spærret af polske landmænd, der blandt andet demonstrerede imod dumping af billigt korn fra det krigsramte naboland på det polske marked. Ligeledes havde landmænd landet over tændt traktorerne for at forstyrre trafikken i et forsøg på at skabe opmærksomhed om de ifølge landmændene urimelige vilkår for fødevareproduktion i landet.

Utilfredsheden bunder blandt andet i en beslutning fra EU i 2022 om at fjerne tolden på ukrainsk fødevareimport for at støtte landet i kampen imod den russiske invasion.

Foruden grænseovergangene var også havne og motorveje blokeret ifølge Reuters, der citerer Adrian Wawrzyniak, der er talsmand for en af organisatorerne bag bevægelsen. Militær hjælp til Ukraine havde dog stadig tilladelse til at passere grænsen, skriver mediet.

- Liberaliseringen af importpolitikken for landbrugs- og fødevareprodukter udenfor EU samt den europæiske grønne pagt dømmer vores landbrug og dets afsætningsmarkeder til ødelæggelse. Polen bør indføre prisreguleringer på landbrugsprodukter ved at følge princippet om minimumspriser for landbrugsprodukter i overensstemmelse med princippet om skadesfrie priser (priser der fuldt ud dækker de gennemsnitlige produktionsomkostninger og sikrer en retfærdig indkomst, red.), som det ses i andre EU-sektorer, lyder det fra en af arrangørerne bag protesterne i Polen, Protesty Rolników.

Kræver beskyttelse af polske landmænd

Arrangørerne påpeger desuden, at landets parlamentsmedlemmer ikke gør nok for at »arbejde med reguleringer, der vil beskytte vores markeder, gårde og virksomheder«. Noget, der nu får dem til at råbe op:

- Vi kræver øjeblikkelig vedtagelse af løsninger, der beskytter polsk landbrug. Dialogen bør baseres på en analyse af krav og mulighederne for deres hurtigst mulige implementering. Vi kræver udbygning og styrkelse af polske havnes position, oprettelse af forsendelsesterminaler og lagre i regionerne, modernisering og udvidelse af jernbanelinjer samt indenlandske vandveje, skriver Protesty Rolników og tilføjer:

- Vi kræver lukning af grænserne for import af landbrugs- og fødevareprodukter udenfor EU, indtil reguleringer vedrørende handel i landbrugssektoren er strammet og systematiseret. Vi kræver indførelse af importkontingenter for landbrugs- og fødevareprodukter til EU.

Læs også