L&F om vismandsrapport: Generelle klimaafgifter vil skade erhvervet

Genopretningen af dansk økonomi vil ske forholdsvis hurtigt, skriver Formandskabet for Det økonomiske Råd i en halvårlig vismandsrapport. Landbrug & Fødevarer vurderer, at genopretningen af økonomien vil gå langsommere, end formandskabet forventer.

Coronakrisen vil dæmpe den økonomiske aktivitet og efterspørgslen på en række af vores vigtige eksportmarkeder i en længere periode, forudser Landbrug & Fødevarer. 

Det bekymrer Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

- Mens nedlukningen af dansk økonomi især har ramt servicesektoren i de store byer, så rammer en eksportkrise i højere grad produktionsvirksomhederne. Eksportvirksomheder ligger i høj grad uden for byerne. Vi frygter, at en eksportkrise kan gå særligt hårdt ud over de danske landdistrikter. Det er vigtigt, at regeringen sikrer eksporterhvervene de bedst mulige vilkår i denne situation, siger Martin Merrild.

Imod sektormål

Endnu engang slår formandskabet for Det Økonomiske Råd til lyd for generelle klimaafgifter med bundfradrag til lækage-udsatte brancher. Det er Landbrug & Fødevarer imod.

- I Landbrug & Fødevarer er vi meget optaget af arbejdet med klimaudfordringen og har vores vision om et dansk klima-neutralt fødevareerhverv i 2050. Vi vil bidrage til opfyldelse klimalovens mål om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030, men det er vigtigt med et samlet reduktionsmål og ikke specifikke sektormål. I forbindelse med Partnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren har vi fremlagt en række forslag, der kan reducere Fødevare- og landbrugssektorens CO2e emissioner med 62 pct. i 2030 samtidigt med, at vi fastholder den danske landbrugs- og fødevareproduktion, siger Martin Merrild.

Fokus

- En generel drivhusafgift vil få markante konsekvenser for fødevareerhvervets konkurrenceevne. Selv med et markant bundfradrag, vil en klimaafgift føre til et markant fald i den animalske produktion til skade for eksport, og beskæftigelse uden for de større danske byer. Produktion vil i stedet blive overtaget af vores udenlandske konkurrenter og det hjælper ikke klimaet, siger Martin Merrild.

Landbrugets drivhusgasudledning stammer fra komplicerede biologiske processer som ikke lader sig elektrificere. Derfor mener Martin Merrild at der i stedet skal fokuseres på andre kendte tiltag og teknologisk udvikling, så fødevareerhvervet udvikles og ikke afvikles. 

hka

Læs også