bannerPos

Nordjysk landmand vinder sag om paragraf 3-areal

- Mens vi på nationalt plan fortsætter med at bekæmpe gødsknings- og sprøjteforbud på de såkaldt beskyttede arealer, har vi altså også lokalt muligheder for at vinde sager for den enkelte landmand, fortæller jurist Maiken Bak Jensen fra Bæredygtigt Landbrug.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
27-07-2020 13:45
Bæredygtigt Landbrug vinder sag for nordjysk landmand, der alligevel må dyrke et paragraf 3-areal, fremgår det af afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det sker efter ni års passivitet fra Rebild Kommunes side.

Kommuner er nødt til at være oppe på mærkerne, hvis de skal bide skeer med Bæredygtigt Landbrug.

Dét må Rebild Kommune sande, efter at kommunens passivitet er den direkte årsag til, at en lokal landmand alligevel får lov til at dyrke et såkaldt paragraf 3-areal ved Bonderup By, Kgs. Tisted.

- Det kan godt være op ad bakke at bekæmpe dette paragraf 3-regime. Men mens vi på nationalt plan fortsætter med at bekæmpe gødsknings- og sprøjteforbud på de såkaldt beskyttede arealer, har vi altså også lokalt muligheder for at vinde sager for den enkelte landmand, fortæller jurist Maiken Bak Jensen fra Bæredygtigt Landbrug.

Den konkrete uoverensstemmelse vedrørende de pågældende arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 har en del år på bagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde således i første omgang sagen til kommunens fordel tilbage i 2008, hvorefter Rebild Kommune forlangte genopretning med frist til maj 2009. Den pågældende landmand havde givet udtryk for, at han ønskede at bibeholde driften på arealet og drøftede derfor mulighederne for en ændret arrondering med kommunen.

Passivitet

Men der blev aldrig fulgt op på kommunens eget forslag om eventuelle muligheder for ændringer. Indtil kommunen pludselig i 2017 – otte år senere – anmodede om en ny redegørelse efterfulgt af et påbud om reetablering.

- Vores medlem har selvfølgelig formodet, at kommunen endelig lyttede til hans ønsker, da han intet havde hørt i så lang tid, fortæller Maiken Bak Jensen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har da også netop vurderet, at Rebild Kommune har udvist en sådan »myndighedspassivitet«, at kommunen har fortabt retten til at kræve arealet reetableret til fersk eng. Det sker blandt andet med henvisning til »den samfundsmæssige interesse i lovliggørelse over for hensynet til klager«.

Miljø- og Fødevareklagenævnet lægger dog til grund, at det i den konkrete sag er uomtvistet, at opdyrkningen og gravningen af grøften udgør tilstandsændringer omfattet af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i denne klagesag derfor alene fundet anledning til at behandle spørgsmålet om, hvorvidt kommunen har mistet muligheden for at kræve reetablering på grund af myndighedspassivitet.

per@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 20 25 10 37

Planteavlskonsulenter rådgiver ud fra rigide regler

De massive krav til efterafgrøder sætter planteavlskonsulenters faglighed under pres, mener Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, der også mener, at nogle af dem bukker under for presset. Planteformand i L&F er uenig.

Kød i historisk fald

Både produktion og forbrug af kød ser ud til af falde globalt for andet år i træk.

Kartoffelavlere står midt i historisk eksperiment

En effektiv, ensartet vækststandsning i kartofler er kodeordet for et godt resultat, pointerer landskonsulent Lars Bødker, Seges.

Eksportportalen advarer om ekstreme temperaturer

EksportKontrolCentret tilbagesender mange logbøger i øjeblikket på grund af utilstrækkeligt hensyn til de varme temperaturer i de planlagte ruter.

Man må tidligt op

Mens de fleste danskere stadig sover, tager landmand Mikkel Andersen de første kartofler op, så de kan komme videre til pakkerierne, hvor de vaskes og pakkes.

Underskud af sukker

Prisen for sukker går op for tiden. Det skyldes først og fremmest en underskudsproduktion af sukker, set i forhold til den aktuelle efterspørgsel. Det begynder således efterhånden at lysne for producenter af sukkerroer, der ser ud til at få mere i pris for deres produktion end det var situationen tidligere på året.

Ukrainsk afgrødehøst slår ny rekord

Ifølge det ukrainske konsulentbureau ProAgro vil den samlede ukrainske afgrødeproduktion slå nye historiske rekorder i år. Endnu en dårlig nyhed for afgrødeproducenter i den vestlige del af Europa.
Side 1 af 1892 (37821 artikler)Prev1234567189018911892Next