bannerPos

Samsø-landmænd vil stadig ikke kompensere for ikke-eksisterende udledning

- Det giver jo ikke mening, at vi på land prøver at samle noget kvælstof op, som ikke bliver udledt, siger Henrik Øster, formand for Samsø Landboforening.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
29-05-2020 08:31
Modsat meldinger i januar, så har regeringen ikke nedsat efterafgrødekrav på Samsø, som stadigvæk står til at kompensere for udledning fra produktion af fisk, som ikke finder sted. Samsø-landmænd kræver nu at blive fritaget for obligatoriske krav.

I næste måned bliver det meldt ud, om landbruget i år bliver ramt af obligatoriske efterafgrødekrav.

I årets ansøgningsrunde har kravet på landsplan været massive 372.000 hektar.

Samlet kom landbruget 98 procent tæt på målet, men det skyldes også, at der i 33 kystvandoplande var overansøgt.

I 47 kystvandoplande blev der søgt om for få efterafgrøder i forhold til det beregnede indsatsbehov, og et af de steder var på Samsø. Her blev der indmeldt 895 hektar efterafgrøder ud af et krav på 1.186 hektar. Der er altså en manko på 291 hektar, svarende til cirka 2,8 tons kvælstof.

Som Effektivt Landbrug skrev i december sidste år, så er situationen på Samsø dog helt speciel. Landmændene på øen kompenserer således for en udledning af kvælstof fra en produktion af fisk, som ikke finder sted. I forbindelse med landbrugspakken fra 2015 blev der udpeget nogle områder, hvor havbrug kunne søge om tilladelse til udvidelse af produktionen, men havbrugene har endnu ikke fra myndighederne kunnet få tilladelse til at udvide.

Minister sagde problem var løst

I januar lød det fra fødevareminister Mogens Jensen (S) i en skriftlig kommentar til Effektivt Landbrug, at regeringen havde taget højde for situationen på Samsø og andre steder i landet, så der ikke skulle kompenseres for den fulde mængde kvælstof til havbrug, som der ellers var lagt op til.

- Med den aftale, der netop er indgået mellem regeringen, vores støttepartier og Alternativet (aftale om fremrykning af miljøkrav i målrettet regulering, red.), har vi faktisk allerede nedjusteret efterafgrødekravet på blandt andet Samsø, skrev ministeren til Effektivt Landbrug i januar.

En melding, der egentlig bare var en gentagelse af en melding, som han havde givet under et åbent samråd i december sidste år.

- Jeg må sige, at den misere, der ligger her, den er i høj grad skabt af Fødevare- og Landbrugspakken og altså under den tidligere regering, lød det fra Mogens Jensen, da han svarede på rimeligheden i, at landmænd på Samsø skulle udlægge efterafgrøder for at kompensere for en ikke-eksisterende produktion af fisk.

Kan ikke genkende udlægning

At kravet skulle være nedsat, kan man dog ikke genkende på Samsø. Formand for Samsø Landboforening, Henrik Øster, fortæller, at fødevareministerens udtalelser til Effektivt Landbrug i januar har vakt undren på Samsø.

- Ja, vi bemærkede det, men der er altså ikke blevet ændret noget. Så vi mangler altså stadigvæk 300 hektar med målrettede efterafgrøder, siger han.

Henrik Øster forklarer, at man med de indmeldte 895 hektar målrettede efterafgrøder allerede mere end fuldt ud kompenserer for den faktiske kvælstofudledning, som der er fra Samsø.

I et brev til miljøminister Lea Wermelin (S), som Henrik Øster har skrevet sammen med formand for Dansk Akvakultur Niels Dalsgaard samt viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed, opfordrer han derfor til, at regeringen ikke kommer med obligatoriske efterafgrødekrav på Samsø.

- Det giver jo ikke mening, at vi på land prøver at samle noget kvælstof op, som ikke bliver udledt. At vi laver de her efterafgrøder, svarer til, at der vælter en tankbil med olie i Aarhus, og så begynder man at hælde kattegrus ud i Horsens.

Uden logik

- Den her sag viser, at der er nogle ting i deres regnemaskine, som ikke passer, siger Henrik Øster.

Hvad siger du til, hvis I alligevel får smidt obligatoriske krav ned over jer i år?

- Det vil jeg være rigtig træt af. Det vil være helt urimeligt. Vi kan altså ikke samle kvælstof op fra noget, som ikke bliver produceret, siger Henrik Øster.

Under behandling

I en skriftlig kommentar fra fødevareminister Mogens Jensen (S) lyder det kortfattet til Samsø-sagen:

- Spørgsmålet omkring efterafgrøderne på Samsø er stadig under behandling i ministeriet, og det er en problemstilling, som både jeg og mit embedsværk er opmærksomme på, siger han.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Gamle bygninger kræver vedligehold

Selvom landbrugene og de nye staldbygninger bliver større og større, er det vigtigt at bevare de gamle og mindre avlsbygninger som et vidne om landets stolte landbrugstraditioner.

Nyt fodertilskud har ført til friske søer og flere grise

- Når vi får tre grise mere igennem pr. årsso inklusiv de managementmæssige tiltag, så har det værdi. Sådan lyder ordene blandt andet fra en fynsk svineproducent, der i snart et år har tilsat fodertilskuddet EP199 i drægtigheds- og diegivningsperioden.

USDA overrasker prisstærkt

For en gang skyld overrasker det amerikanske landbrugsministerium med en prisstærk WASDE-rapport for blandt andet hvede. Det ser derfor stadig ud til, at hvedeprisen kan gå yderligere op til trods for den igangværende europæiske hvedehøst.

Så er kornhøsten i gang på Sydvestfyn

Som et af de første steder i Danmark tog Henrik Banke og hans far, Jørgen Banke, som tilsammen ejer Ebberup Maskinstation på Sydvestfyn, i dag hul på høst af deres vinterbyg.

Sparker gang i multifunktionel jordfordeling

De første tre projekter med multifunktionel jordfordeling kan nu starte op, efter at Landbrugsstyrelsen har givet tilladelse til tre projekter. I alt forventes det, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

Forudser normal svensk høst

Svenske Lantmännen forudser, at den svenske korn- og oliefrøhøst i år bliver på 6,1 millioner tons, hvilket er på et normalt leje.

Landbruget kræver svar om kloakvandet i Limfjorden

Nu vil landboforeningerne LandboNord, Agri Nord, LandboThy og Landboforeningen Limfjord have klarlagt, hvor mange næringsstoffer, blandt andet kvælstof og fosfor, der er i udledningerne fra kommunerne. Det vil de, efter det er kommet frem, at flere kommuner udleder urenset spildevand direkte i Limfjorden.

Et lille håb om fælles løsninger og intern enighed

På LandboNords generalforsamling, der i år foregik digitalt, lagde formand, Niels Vestergaard Salling, vægt på vigtigheden af fælles løsninger med blandt andre DN, mens der internt i landbruget er brug for fælles fodslag.
Side 1 af 1874 (37477 artikler)Prev1234567187218731874Next