Slagtesvin og grøn omstilling på den politiske dagsorden

Flere slagtesvin i Danmark kan skabe vækst og arbejdspladser, lød det fra svineproducent Mads Niær Kristensen, Grauballegård nær Silkeborg, da de to fødevareordførere for henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, Erling Bonnesen og Anders Kronborg, lagde vejen forbi i forbindelse med en større landbrugsrundtur.

POLITIK Slagtesvineproduktion og klima var omdrejningspunktet, da de to fødevareordførere – Venstres Erling Bonnesen og Socialdemokratiets Anders Kronborg, forleden lagde vejen forbi  Grauballegård nær Silkeborg, hvor ejer og svineproducent Mads Niær Kristensen, blandt andet kunne vise rundt i det, der om cirka et år bliver et nyt stort biogasanlæg.

Og det ligger ham meget på sinde – det med svineproduktion, grøn omstilling og klima. Således vil det færdige biogasanlæg kunne håndtere knapt 90.000 tions af forskellige biomasser.

-  Vi har arbejdet med planerne i fire år, og oplevet stor velvilje fra kommunen, fortalte Mads Niær Kristensen, der ikke mindst er glad for, at Silkeborg Kommune har bakket op ikke bare med godkendelser, men også vil yde økonomiske midler til bedre tilkørselsforhold og vej til biogasanlægget, der vil betyde en større trafikmængde. Omkring seks mio. kroner drejer det sig om.

Noget de to folketingspolitikere også noterede sig.

-  Det er noget vi kender fra andre biogasprojekter, hvor man ofte spørger – har kommunen gjort noget med hensyn til vej- og tilkørselsforhold, lød det fra Anders Kronborg.

Og Erling Bonnesen uddybede:

-  Veje er et kommunalt projekt. Derfor skal der lyde stor ros til Silkeborg Kommune i det hér projekt.

 

Slagtesvineproduktion udfordret

Med en produktion af 80.000 slagtesvin årligt, er Mads Niær Kristensen i daglig berøring med de udfordringer, som han mener der er, ved at producere slagtesvin i Danmark – især når der skal holdes indtjening på produktionen. En produktion, som han ellers kunne være er klar til at udvide.

Og han mener at der blandt er to områder, hvor politikerne kunne gøre sig gældende til fordel for landbruget:

-  Eksempelvis burde det være sådan, at når et projekt køres igennem på husdyrgodkendelser, må politikeres følelser ikke kunne ændre på det.

- Og så har vi udfordringen med udenlandsk arbejdskraft. Det er utroligt vigtigt med en længere praktikperiode for udenlandske praktikanter, konstaterer Mads Niær Kristensen.

Han noterer sig med beklagelse, at den nuværende socialdemokratiske regering tilbagerullede en ellers vedtaget forhøjelse af praktikperioden til halvandet år under den tidligere borgerlige regering.

Med hensyn til slagtesvineproduktionen udtrykte Anders Kronborg sin bekymring over, at stadig flere danske slagtesvin eksporteres – og at der nu sendes flere slagtesvin ud af landet, end der slagtes og forarbejdes i Danmark.  

-  Jeg er sikker på, at hvis vi skruer det rigtigt sammen kan vi ændre situationen, fastslog Anders Kronborg.

En problemstilling Mads Niær Kristensen dog ikke var enig i.

-  Jeg synes ikke, at jeg ødelægger noget ved at sælge smågrise af landet.

 

Vigtigt at se fremad

Der blev lyttet, spurgt ind til og noteret hos både Erling Bonnesen og Anders Kronborg i forbindelse med gårsdagens besøg på Grauballegaard.

Og trods for politiske forskelle, er de to politikere enige om én ting – der skal et politisk bedre fælles fodslag til i forbindelse med landbrugspolitikken, hvor de begge mener, at deres og Folketingets to største partier Socialdemokratiet og Venstre, bør være parter i.

-  Jeg håber at vi (Venstre, red) bliver inviteret med, når forhandlingerne om landbruget i forhold til klima og andet går i gang på et tidspunkt, konstaterede Erling Bonnesen.

Begge politikere er enige om, at landbruget er vigtigt og afgørende for Danmark, og at det politisk bør sikres, at Danmark både nu og i fremtiden kan have en både stor, konkurrencedygtig og bæredygtig landbrugssektor.

Grauballegaard

- I alt 700 hektar - 620 hektar omdrift planteavl, ¾ økologi -  80 hektar natur og seks boliger

- 2200 årssøer

- Eksport 75.000 ved 30 kg/år

- 5.000 grise til Danish Crown

- Der undersøges pt for muligheder for minivådområder

- Der er et kommunalt fosfor- og kvælstofvådområde i gang

- Netop igangsat byggeri af biogasanlæg under Grauballegaard Biogas – hvor Danish Biocommodities DBC har aktiemajoriteten, og hvor også Vestjyllands Andel , Jysk Energi og Langfristet Erhvervsinvestering har investeret – anlægget vil producere 6 mio. kubikmeter til naturgasnettet

- Vindmølle 650 kW – 1 mio kW – hvilket svarer til hele forbruget af produktionen på Grauballe

 

 

 

Læs også