Planteavlere får hjælp på vej med præcisionslandbrug

Landbrugsstyrelsen introducerede i starten af året en ny pilotprojektordning, hvor 20 landmænd skal være med til at udvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform. Datalogisk A/S er med i processen og guider egne kunder på vej på baggrund af den erfaring og den tekniske formåen, der ligger i virksomheden inden for området.

Det er først og fremmest muligheder for udarbejdelse af tildelingskort i Næsgaard markkort, som Datalogisk A/S byder ind med. Tildelingskortet, som bruges i sprøjten, såmaskinen eller gødningssprederen er det centrale element for en gradueret tildeling af kemi, udsæd og næringsstoffer i marken.
 
Derudover vil kunderne også arbejde med det helt nye WeedMaps ukrudtskamera, som Datalogisk har udviklet i samarbejde med AgroIntelli. Med i pakken er der også sørget for fri adgang til FieldSense, der er en online platform til dataanalyse, som hjælper planteavlere med at optimere deres produktion med satellitbilleder og digitale redskaber.
 
Forsøgsordning med mening
- Projektet er en forsøgsordning, som vi er glade for at kunne tage del i. Det er en god platform, hvor på vi kan dele ud af vores viden og samtidigt gøre noget udover det sædvanlige for de medvirkende kunder, fortæller Birger Hartmann fra Datalogisk.
 
- De bliver klædt på til fremtiden og udstyret med helt ny udvikling og knowhow. De kommer til at være med helt fremme, hvor der både tænkes visionært og fremadsynet, men hvor der også er helt konkrete nye værktøjer og muligheder at tage fat i, siger han.
 
Workshops
I forbindelse med projektet har Datalogisk afholdt to workshops for kunderne for bl.a. at drøfte, hvordan de kommer godt i gang, og på hvilke måder Datalogisk kan understøtte bedst muligt. Kunderne udgør syv landmænd ud af de i alt 20 projektdeltagere.
 
Emnerne der blev præsenteret og gennemgået på de to workshops var bl.a. hvordan satellitbilleder kan anvendes som hjælpemiddel til optimering af en gødningsstrategi. Aarhus Universitet gav også deres bud på en optimal gødningsstrategi, og sidst men ikke mindst fulgte en gennemgang af udarbejdelse af tildelingskort i Næsgaard markkort.
 
På nuværende tidspunkt har der været var rigtig god respons fra deltagerne, som ser frem til at lære, udvikle og optimere deres landbrug.
 
Målet med Landbrugsstyrelsens forsøgsordning inden for præcisionslandbrug er på sigt en positiv miljøeffekt og et virkemiddel i den målrettede regulering.

Læs også