Danish Agro: Rekord i specielt år

Trods prisudsving og corona kommer grovvarekoncernen ud af 2021 med både rekord i omsætning og resultat før skat.

Det er en yderst tilfreds koncernchef hos Danish Agro, som nu kan løfte sløret for sidste års resultater hos andelsgrovvarekoncernen. Og det er til trods for, at det samtidig var et meget specielt år med store prisudsving, corona-udfordringer med forsyningsvanskeligheder og stigende priser for energi og fragt.

- Jeg er stolt over indsatsen fra vore medarbejdere, at vi har formået at sikre forsyning og kvalitetsprodukter til vore kunder og samtidig at kunne realisere et så stærkt økonomisk resultat, lyder det fra koncernchef Henning Haahr i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2021.

Der er tale om et rekordregnskab med både hidtil bedste resultat og den største omsætning i koncernens historie på 44 milliarder kroner, eller næsten fem milliarder mere end året før. Resultatet før skat er 649 millioner kroner eller ikke mindre end 32 procent højere end 2020.

Frygter ikke prisdyk

Henning Haahr understreger, at omsætningsstigningen ikke er skabt gennem akkvisitioner, med undtagelse af indlemmelsen af Himmerlands Grovvarer i starten af året.

- Den kommer primært fra de øgede priser, bundne tonnager og stigende markedsandele. De meget høje priser, ikke mindst i andet halvår, har sat sit aftryk på balancen, som er øget med 2,5 milliarder til 19,8 milliarder.

Koncernchefen understreger, at varelagre som afgrøder, hvor priserne er steget markant, er finansielt afdækket. Det samme er foderingredienserne og foderkontrakter, og derfor frygter han ikke, hvis der skulle komme et prisdyk.

Fortrøstningsfuldt 2022

I det hele taget ser han fortrøstningsfuld ind i 2022.

- Som nævnt har vi kunnet forsyne landmændene trods udfordringerne, og vi står stærkt rustet til den kommende sæson. Vort fokus vil være at forblive en konkurrencedygtig partner for landbruget, samtidig med at vi er opmærksomme på at håndtere en række kommercielle udfordringer.

Budgettet for indeværende år er et koncernresultat før skat på 500 millioner kroner og en omsætning i størrelsesorden 42 milliarder kroner.

Danish Agro i tal

Tal i millioner kroner 2017 2018 2019 2020 2021
Omsætning 31.452 32.997 35.313 39.445 44.040
Driftsresultat EBITDA 1.134 1.001 1.052 1.131 1.279
Koncernresultat før skat EBT 613 447 402 492 649
Koncernresultat efter skat 497 351 3028 392 529
Balance 15.568 17.377 17.099 17.223 19.797
Egenkapital 4.895 5.158 5.279 5.343 5.767
Soliditet i procent 31,3 29,7 30,9 31,0 29,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også