Grisepriser halter bagefter: Men andre driftsgrene sikrer fremgang hos FirstFarms

FirstFarms kommer ud med et glimrende halvårsregnskab på grund af de høje priser og en øget effektivitet. Dog holder grisepriserne det hele tilbage. Men selskabet har en plan om endnu bedre effektivitet på området.

FirstFarms A/S har i første halvår 2022 opnået en højere omsætning og et bedre resultat i regnskabet i forhold til samme periode sidste år.
 
Selskabets omsætning er i perioden på 155 millioner kroner sammenlignet med 143 millioner kroner året foinden. Og selskabets samlede driftsresultat (EBIT) lyder på 45 millioner kroner, hvilket er en stigning på 9 millioner.

Forventningerne til årets samlede resultat justeres derfor op med 10 millioner kroner, og driftsresultatet forventer at blive på mellem 45-85 millioner kroner.
 
- Det er et tilfredsstillende resultat, der selvfølgelig bygger på høje priser i et par af vores driftsgrene, men også på det vedvarende fokus vi har på at øge effektivitet og produktivitet. At blive bedre til det, vi laver. Vi tilstræber hver dag at leve op til de store forventninger og krav vi selv og omverdenen har til en bæredygtig udvikling og vækst i en stor, moderne cirkulær produktion, oplyser administrerende direktør Anders H. Nørgaard via en pressemeddelelse. 
 
Det er de stigende mælkepriser samt en øget produktivitet og en deraf væsentligt øget omsætning, som har stor betydning for resultatet. Produktiviteten er øget med 10 procent, og prisen på mælk er steget med 30 procent på et år. 
 
Sidste års rekordhøje priser på afgrøder fortsatte ind i 2022, men har de seneste måneder stabiliseret sig.  Det skyldes tørken i Europa generelt, men især i Rumænien har tørken haft en negativ effekt på det samlede høstudbytte. De høje priser på afgrøder kompenserer delvist for det lavere høstudbytte, oplyser FirstFarms.

Fortsat lave grisepriser

Grisepriserne er fortsat lave i forhold til produktionsomkostningerne, men produktiviteten og effektiviteten er fortsat på et højt niveau. Samlet set giver grisene et nul-resultat for halvåret. 
 
- Priserne på grise har vi ikke indflydelse på, men det har vi i forhold til effektivitet og produktivitet, og her er vi dygtige, således, at det er muligt ikke at tabe penge på grisene i udfordrende tider. Vi skal blive bedre endnu. I juli faldt købet af selskabet Try-Béta Kft. i Ungarn endelig på plads, og vi overtog siloanlæg samt dyrket jord. Afgrøderne skal blandt andet bruges i vores store nærliggende griseproduktioner og indgår dermed i vores cirkulære drift. Det betyder endnu større effektivitet, lavere omkostninger og dermed et væsentlig bidrag til en tilfredsstillende indtjening på grisene fremadrettet, siger Anders H. Nørgaard.

Læs også