Kortlægning af private §25-skove

Miljøstyrelsen har gennemført screening af hvilke private skove der er særligt naturmæssige værdifulde – de såkaldte §25-skove.

Miljøstyrelsen har i løbet af 2022 gennemført en screening og kortlægning af, hvilke private arealer der er naturmæssigt særlig værdifuld skov – såkaldt §25-skov.

Ifølge Dansk Skovforening har de pågældende skovejere her i januar – og fortsætter hér i februar – med at modtage breve fra styrelsen, hvis de har §25-skove på deres arealer.

Screeningen er gennemført digitalt via luft- og satellitfotos kombineret med alle tilgængelige data om skovens jordbund, vand og terræn.

Hos Dansk Skovforening har man i flere år efterspurgt kortlægningen, der kan være en hjælp til skovejere, der gerne vil certificeres eller skal afsætte flis til energi.

Læs også