Husk kravet om klinisk PRRS-erklæring fra november

Alle der sender grise til slagtning med en positiv eller uafklaret PRRS-status eller en saneringsstatus, skal have en klinisk PRRS-erklæring fra den 4. november.

Alle bedrifter, som sender grise til slagtning (søer, orner eller slagtegrise) skal ifølge PRRS-bekendtgørelsen pr. 4. november 2023 udarbejde en erklæring om, hvorvidt der forekommer kliniske tegn på PRRS på bedriften, hvis man har positiv eller uafklaret PRRS-sundhedsstatus eller en saneringsstatus.

Det minder svineproduktion.dk om i en meddelelse.

Erklæringen, der skal være underskrevet af både ejer og praktiserende dyrlæge, er gyldig i op til 35 dage, og skal foreligge på bedriften.

Status for offentlig PRRS-status

Kravet om klinisk erklæring gælder i de besætninger, hvor Fødevarestyrelsen har tildelt en status, hvor resultatet er positiv eller uafklaret PRRS-sundhedsstatus eller en saneringsstatus.

Det oplyses endvidere, at det egentlig var planen, at alle bedrifter skulle have haft tildelt offentlig PRRS-sundhedsstatus pr. 1. oktober. Det er imidlertid ikke alle, der har indsendt ansøgning herom til SPF Sund, som har fået færdigbehandlet deres ansøgning om PRRS-status – ligesom nogle fortsat mangler at indsende anmodning om få den lovkrævede status for PRRS pr. 1. oktober.

Erklæring ved næste dyrlægebesøg

I bedrifter, som endnu ikke har fået tildelt en status af Fødevarestyrelsen, men hvor der er en PRRS-deklaration i SPF Sund med status som henholdsvis positiv, betinget eller en saneringsstatus, er anbefalingen, at man også får udarbejdet en klinisk erklæring i besætningen, så den foreligger allerede pr. 4. november.

Bedrifterne vil i de kommende måneder løbende få tildelt en PRRS-sundhedsstatus af Fødevarestyrelsen, og kravet om en klinisk erklæring vil umiddelbart være gældende fra datoen for tildeling. Så hvis der ikke skal rekvireres et ekstra dyrlægebesøg efter den 4. november i forbindelse med endelig tildeling af PRRS-sundhedsstatus, vil det være en god ide, at erklæringen første gang er udarbejdet inden 4. november i forbindelse med et ordinært rådgivningsbesøg.

Læs også