Mælkekøling: Forøg køleeffekten og spar el

Tager det for lang tid at få mælken kølet, eller er den for varm, når den afleveres i køletanken? Så er der behov for at øge effekten på køleanlægget.

Mælk skal køles efter malkning, hurtigt og med mindst muligt forbrug af el. Arkivfoto: John Ankersen
Mælk skal køles efter malkning, hurtigt og med mindst muligt forbrug af el. Arkivfoto: John Ankersen

Ved at øge køleeffekten på forkølesystemet, øges køleanlæggets samlede køleydelse og sænker samtidig elforbruget til køling. Dertil kommer, at optimering af forkølesystemet jævnligt kan foretages for en lavere investering end udskiftning af selve køleanlægget.

 

Krav til køling af mælk

Mælk skal køles efter malkningen, hurtigt og med mindst muligt forbrug af el.
Har man en malkestald, skal mælken være nedkølet til 4°C senest to timer efter afslutningen af malkningen. Ved malkning med robotter skal mælken være færdigkølet til 4°C, når det pumpes i mælkekøletanken.

- Ved at lede mælken igennem en forkøler (består af enten en pladekøler eller en rørkøler), hvor der samtidig ledes brøndvand igennem, kan man fjerne en betydelig del af mælkens varmeenergi – en kølemetode som kun bruger en brøkdel el til kølingen sammenlignet med mekanisk køling, forklarer Gunnar Schmidt, energi- og teknikrådgiver hos Byggeri & Teknik i Herning og påpeger, at vandet, som bruges til køleprocessen, genbruges til drikkevand mv.

I mange malkekvægs­besætninger er der etableret forkøling. I praksis er der ifølge Gunnar Schmidt desværre stor forskel på den andel af mælkens varme, som forkøleprocessen fjerner.

- Den faktor, der har størst betydning for en energieffektiv forkøling, er en stor vandgen­nem­strøm­ning med koldt vand igennem forkølesystemet, samtidig med mælkepumpen kører.

- Det anbefales, at vandydelsen på kølevandssystemet er mindst to liter vand pr. liter mælk og gerne 2,5 liter. På mange forkøleanlæg er vandydelsen betydeligt lavere, begrænset af eksempelvis en for lav beholderkapacitet til opsamling og genbrug af kølevandet eller på grund af en for lille pumpeydelse til cirkulering af kølevandet i vandforsyningsslangerne i kostalden, lyder det fra rådgiveren.

Han understreger, at køleeffekten på forkølesystemet i mange tilfælde kan øges. Herved sænker man elforbruget til kølingen, og samtidig øger man anlæggets samlede kølekapacitet.

- Et godt forkøleanlæg kan reducere mælkens temperatur til 5 - 6°C over temperaturen på det indgående kølevand. Hvis kølevandet er 7°C, vil mælkens temperatur efter forkøling være 13 – 14°C. Det vil sige mere end halvdelen af mælkens varmeenergi er fjernet. Her vil der være forskel på sommer og vinter, hvor temperaturen på brøndvandet om vinter typisk er på 7 – 8° C. ligger den mange steder noget højere om sommeren, ofte over 10°C.

 

Løsningsforslagene er forskellige

De forskellige køleleverandører har hver sine foretrukne fremgangsmåder til løsning af den enkelte køleopgave. Når du indhenter tilbud, forhør da gerne om hvilken af de tilbudte løsninger der vil resultere i det laveste elforbrug til mælkekølingen.

 

                                                                                                                             /hl

Optimering af forkøling med vand

Forkølesystemets køleeffekt kan øges, med én eller flere af nedennævnte metoder:

Opsætte en større varmeveksler til forkølesystemet, eller sætte to i serieforbindelse

Etablere større opsamlingskapacitet til kølevand og øge vandydelsen hen over varmeveksleren

Øge vandcirkulationen i jordslangerne under stalden

Ombygge forkølesystemet fra køling med vand fra jordslangerne under stalden, til brug af kølevand direkte fra vandforsyningen, hvor kølevandet opsamlet i en beholder og efterfølgende genbruges

Læs også

Beskyt kornets værdier
Svinegener i cyberspace
Få det optimale ud af dine tørrefaciliteter til frø og korn
Effektivt hjultræk giver både kvalitet og kvantitet
Gylle ved etablering af vårafgrøder
Placeret gødning ved såning af vårsæd er fremragende