Nyt middel mod svamp i byg og hvede

Pictor Active er en ny effektiv svampebekæmpelse i byg og hvede.

Pictor Active fra BASF er netop blevet godkendt som svampemiddel i byg og hvede. Pictor Active er en god erstatning for triazolmidler i T1 og kan anvendes som enkelt- eller i splitbehandling.

Pictor Active er godkendt til en maksimal dosering på 1,0 l pr. hektar pr. sæson i vækststadium 30-69. Anvendelsen kan ske som enkelt behandling eller splitbehandling med et minimumsinterval på 14 dage.

Pictor Active er en blanding af to aktivstoffer. Boscalid og Pyraclostrobin. Boscalid tilhører SDHI-gruppen. Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner og kendes fra for eksempel Comet Pro.

De to aktivstoffer komplementerer hinanden med forskellige virkemekanismer.

- Godkendelse i byg og hvede øger fleksibiliteten for landmanden. I 2017 blev midlet godkendt til brug i raps og er siden blevet det foretrukne svampemiddel i raps, og salget er steget år for år. Senere er anvendelsen udvidet til hestebønner og frøgræs, siger agronomy manager Jakob Skodborg Jensen, BASF.

- Selvom anvendelsesmulighederne af Pictor Active er blevet bredere, så er forsyningen god til sæson 2023, siger sales manager Anders Ravn-Nielsen, BASF.

Fysiologiske effekter

Pictor Active har i byg og hvede, som Comet Pro, en rigtig god effekt mod svampesygdomme.

Ud over svampeeffekten har Pictor Active væsentlige fysiologiske effekter. For eksempel øges rodvæksten, og midlet har en forgrønnende effekt, der øger fotosynteseaktiviteten. Pictor Active gør endvidere planterne mere robuste mod tørke, varme, kulde og stress.

Læs også