Milliardinvestering og spildevand skal sikre grøn gødning og energi til vestjyder

Glæde over ny, grøn samarbejdsaftale i det vestjyske, som baner vejen for mere grøn energi baseret på spildevand. Men lovgivningen halter, og der brug for andre rammer, når der indgås kommercielle aftaler, lyder det fra direktør i forsyningsselskab.

De to store spillere på power-to-x-området H2 Energy Esbjerg og Høst PtX Esbjerg har begge netop underskrevet aftaler om, at det vand, de i fremtiden skal bruge til deres anlæg, kommer fra renset spildevand fra DIN Forsynings to store renseanlæg i Esbjerg.

DIN Forsyning er et af Danmarks største multiforsyningsselskaber og leverer varme og rent vand og håndterer spildevand for tusindvis af kunder i Esbjerg og Varde kommuner.

Høst PtX står foran en gigantisk investering i ptx. Selskabet forventer at investere cirka 15 milliarder kroner i et anlæg klar til produktion i 2029, hvorefter anlægget vil levere grøn ammoniak til grøn gødning og grønt skibsbrændstof. Med den nye aftale om spildevand er »råvaregrundlaget« dermed sikret.

Værdifuldt spildevand

Produktionen af grøn brint sker i et power-to-x-anlæg, hvor elektrolyse omdanner elektricitet til brint ved at spalte vandmolekyler (H2O) til brint (H2) og ilt (O). Det kræver meget store mængder strøm, og det kræver meget store mængder vand. Helt op imod 4 millioner kubikmeter vand alene til de to kommende ptx-anlæg i Esbjerg.

- Grundtanken er at tage vores spildevand, rense det og oparbejde det til en værdifuld ressource, der kan bidrage til lokal værdiskabelse. I bund og grund er det upcycling i rendyrket forstand. Renset spildevand har vi masser af, og vi løber næppe tør¸ fortæller direktør i DIN Forsyning, Helle Damm-Henrichsen.

Lovgivningen halter bagefter

DIN Forsyning er sammen med HØST og H2 Energy Esbjerg i fuld gang med at sikre, at planerne kan føres ud i praksis. Der er dog bump på vejen, særligt når det kommer til lovgivningen indenfor vandsektoren, lyder det.

- De økonomiske rammer i den danske vandsektorlov at skabt for at beskytte borgerne mod store prisstigninger og samtidig sikre, at de danske vand- og spildevandsselskaber arbejder så effektivt som muligt. Men rammerne bliver en udfordring, når det kommer til at skabe nye innovative løsninger til glæde for den grønne omstilling.

- Derfor er der brug for andre rammer, når vi indgår kommercielle aftaler og f.eks. gerne vil tilbyde renset spildevand til ptx. Derfor håber vi på, at lovgivningen vil følge med udviklingen og på den måde være med til at understøtte den grønne omstilling i Danmark, siger Helle Damm-Henrichsen.

Ser fordele ved sektorkobling

Både hos Høst PtX Esbjerg og H2 Energy Esbjerg er der glæde over, at studier viser, at det er muligt at bruge spildevand i processen. Og parterne pointerer, at samarbejdet mellem forskellige sektorer er af stor betydning, når fremtidens energiproduktion skal skrues sammen.

- Vores samfund kan opnå nogle store fordele ved sektorkobling, og brugen af spildevand er endnu et godt eksempel på dette. Her tager vi en ressource, som vi ikke har kunnet bruge til noget som helst, tværtimod, og nu gør vi den til et aktiv, som kommer os alle sammen til gode.

- Vi planlægger i forvejen at samarbejde med DIN Forsyning om brugen af vores overskudsvarme til fjernvarme, og det er her, Esbjerg har nogle unikke forudsætninger. Vi tror på det gode samarbejde, og vi tror også på, at ptx i Esbjerg både kan give arbejdspladser, mere forsyningssikkerhed og store gevinster for miljøet, som er et afgørende parameter for os alle sammen, siger projektdirektør i Høst PtX Esbjerg, David Dupont-Mouritzen.

Succesfuld grøn omstilling

H2 Energy Esbjerg ser også flere fordele ved sektorkoblingen.

- Vi er sat i verden for at spille en aktiv rolle i kampen mod klimaforandringer, og det gør vi både lokalt og internationalt. Sektorkobling er afgørende for en succesfuld grøn omstilling, og her kan H2 Energy Esbjergs PtX-anlæg agere bindeled i flere værdifulde sammenhænge.

- Det gælder levering af overskudsvarme til borgere i Esbjerg og Varde via fjernvarmesystemet, optimal udnyttelse af den grønne strøm fra vedvarende energikilder og selvfølgelig at få gavn af lokalområdets spildevand til produktionen af grøn brint, siger operations manager i H2 Energy Esbjerg, Mark Fogh Pedersen.

DIN Forsyning

DIN Forsyning renser årligt ca. 24 mio. m3 spildevand – heraf 15 mio. m3 alene i Esbjerg

Det forventes, at de to PtX-anlæg skal bruge mellem 3 og 4 mio. m3 vand årligt til elektrolyse

Til sammenligning er det samlede drikkevandsforbrug i DIN Forsynings område (Esbjerg og Varde) ca. 8 mio. m3 om året

Storforbrugere af vand til industrien vil først og fremmest blive tilbudt renset spildevand og dernæst grundvand, der ikke er egnet til spildevand

Kilde: DIN Forsyning

Høst PtX Esbjerg

Ammoniakanlæg baseret på brint med 1 GW elektrolyseanlæg

Forventet pris på ca. 15 mia. kroner

100-150 permanente job i Esbjerg

DIN Forsyning vil aftage overskudsvarme fra anlægget, der kan opvarme 15.000 husstande

Forventes klar til produktion i 2029, hvorefter anlægget vil levere grøn ammoniak til grøn gødning og grønt skibsbrændstof

Kilde: Høst PtX Esbjerg

H2 Energy Esbjerg

Brintanlæg med 1 GW elektrolysekapacitet

60-70 permanente jobs i Esbjerg på tværs af flere professioner og op til 700 jobs i konstruktionsfasen

Anlægget producerer CO2-neutral overskudsvarme i mængder, der vil svare til opvarmning af mere end 40.000 husstande

Planlægger etablering af brintdistributionshub i Taulov og brintpåfyldningsstationer på tværs af Danmark

Kilde: H2 Energy Esbjerg

Læs også