Stor interesse for at se nyrestaureret gård

Mange besøgende, da den nyrestaurerede gård Nørre Sødam ved Møgeltønder holdt åbent hus

Flot ser den ud – gården Nørre Sødam, der har gennemgået en stor restaurering. Foto: Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg Et omfattende restaureringsarbejde også i stald- og ladebygningerne på Nørre Sødam. Foto: Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg Indenfor er der også restaureret flot, hvor alt det oprindelige er bevaret. Foto: Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg Madlavning som i gamle dage på det nyrestaurerede brændekomfur i køkkenet på Nørre Sødam. Foto: Helene Høyer Mikkelsen/Realdania By & Byg

Fra Nørre Sødam tæt ved Møgeltønder er der udsigt til det åbne og vidtstrakte marsklandskab så langt øjet rækker. En søndag sidst i oktober var udsigten dog forandret. Hér mødte mere end 1.000 gæster op til åbent hus for at se og opleve Realdania By & Bygs restaurering af den fredede gård fra 1700-tallet.

Anledningen til åbent hus var fejringen af tre års restaurering af den fredede gård.

Gæsterne kom både fra Møgeltønder og omkringliggende byer, men også helt fra Frederikshavn, København og Lejre, og som blev budt velkommen af blandt andre Realdania By & Bygs administrerende direktør Peter Cederfeld.

- Jeg er meget glad for, at vi kunne holde åbent hus og fejre vi, at vi nu har afsluttet en omfattende restaurering. Rigtig mange har været involveret undervejs – både håndværkere, arkitekter, ingeniører og mange flere. Alle har ydet en stor indsats og leveret et resultat, som vi kan være stolte af, lød det blandt andet fra Peter Cederfeld

Privatbolig og Bed & Breakfast

Efterfølgende overdrages nøglerne til lejeren af gården, som indretter sig privat i stuehuset, og som i de restaurerede stalde – der er gjort klar til Bed & Breakfast – snart vil byde gæster fra nær og fjern velkommen til oplevelser og overnatning i et stykke unikt dansk bygningskultur, i et af verdens fineste naturområder.

I anledning af restaureringen, har Realdania By & Byg udgivet en rigt illustreret bog, som udfolder Nørre Sødams historie, byggeskikken, Tøndermarsken og ikke mindst restaureringen af værftgården.

Egnsspecifikke tømmerkonstruktioner

Da Realdania By & Byg i 2019 købte Nørre Sødam, var det for at bevare og fremtidssikre en sjælden bygningstype, som på dansk jord kun findes i Tøndermarsken, nemlig en værftgård.

Disse gårde blev i sin tid bygget på værfter, dvs. kunstigt skabte forhøjninger, som skulle beskytte marskens mennesker og dyr mod oversvømmelser og stormfloder.

I dag er der cirka 60 af disse værfter tilbage i Tøndermarsken og kun meget få værftgårde. Nørre Sødam er en af de ældst bevarede værftgårde, opført i den vestslesvigske byggestil »firkantgård« med fire sammenbyggede længer om et lukket gårdrum.

Nørre Sødam er samtidig en af få tilbageværende marskgårde, hvor de egnsspecifikke tømmerkonstruktioner er bevaret. Gårdens lade er opført i en såkaldt højremskonstruktion, og i stuehuset findes synlige rester af en tagbærende bjælkekonstruktion.

De to konstruktioner, der er udviklet gennem generationer som et værn mod det barske klima, betød, at selv hvis al murværket blev skyllet bort af vandmasserne ved en stormflod, ville taget ikke styrte sammen. De solide stolper og bjælker sikrede, at gården med det store sammenbyggede tag blev stående.

Store potentialer i Tøndermarsken

Nørre Sødam indgår i dag i Realdania By & Bygs samling af flere end 60 historiske ejendomme, som tilsammen repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år. Hver især er ejendommene med til at fremme den levende bygningskultur og formidle de fortællinger om Danmark og danskerne, som ligger gemt i landets historiske huse.

- Vi er overordentligt glade for, at en så sjælden gård for fremtiden vil være en del af Realdania By & Bygs portefølje af historiske ejendomme, sagde Peter Cederfeld ved søndagens åbent hus-arrangement, og han glædede sig også over, at indvielsen af værftgården sker næsten samtidig med fejringen af Tøndermarsk Initiativet.

- Sidst i september kunne vi officielt markere gennemførelsen af dette initiativ, som for syv år siden blev søsat af Realdania i samarbejde med Tønder Kommune, A.P. Møller Fonden og Nordea-fonden med henblik på at løfte udviklingen i Tøndermarsken. De mange gennemførte indsatser i dette initiativ er sammen med restaureringen af Nørre Sødam og anvendelsen som Bed & Breakfast med til at understrege de store potentialer, der ligger i den sønderjyske Tøndermarsk.

Læs også