God opblanding af korn i stålsiloer afhænger af blandetid

Stålsiloer med omrøresystemer anvendes flere steder til sammenblanding af flere kornarter til foderbrug. FarmTest giver et indblik i siloernes evne til at lave en ensartet opblanding.

Opblanding af forskellige kornarter i stålsiloer med omrøresystem – de såkaldte amerikanersiloer – giver fleksibilitet i opbevaring og forsimpler indtransporten af foderkorn til stalden.

FarmTest sætter fokus på, om siloerne formår at opblande forskellige arter tilfredsstillende, og konklusionen er, at det bestemt er muligt at opnå en god ensartethed ved opblanding af endog meget forskellige afgrøder i stålsiloer med omrøresystem.

- Vi så i testen, at blandetiden er afgørende, og da prøveudtagning og -sortering er en tidskrævende affære, er det svært at lave en god kvalitetskontrol i praksis. Det vil dog med visse afgrøder, som for eksempel havre eller hestebønner, være muligt at sortere én art fra den øvrige del af prøve og anvende denne ene art som indikator for ensartetheden, forklarer Henning Sjørslev Lyngvig der er landskonsulent hos Markteknik, Seges.

Forskellig blandetid

I FarmTesten er der udtaget prøver fra to siloer. I silo 1 var hvede, byg, rug, havre og hestebønner blandet sammen. Silo 2 indeholdt hvede, triticale og havre. FarmTesten er ikke en sammenligning af de to siloers evne til at opblande arter, men en test af, om det er muligt at opblande ensartet.

I silo 1 blev der blandet i 300 timer efter endt indlægning. I silo 2 blev der kun blandet i 48 timer efter endt indlægning. Forskellen i blandetid viste sig tydeligt i ensartetheden i opblandingen, hvor blandingen i silo 1 viste en god ensartethed modsat blanding i silo 2, hvor ensartetheden var varieret.

hl

Læs også