bannerPos

Motion er effektiv behandling ved halthed hos søer

Halte og ømbenede søer, der er i behandling i sygestier, har meget god effekt af at få motion. Det meddeler dyrlægerne hos Ø-Vet i deres seneste nyhedsbrev.

AF: CAMILLA BØNLØKKE

FAGJOURNALIST
23-11-2019 15:31
Benproblemer er en af de hyppigste aflivningsårsager hos danske søer, og det koster både velfærd og økonomi i besætningerne. Ifølge dyrlægerne hos Ø-Vet kan motion imidlertid have god effekt på den halte so i sygestien.

Seges Svineproduktion har som mål, at sodødeligheden skal ned på 9 procent af årssøerne. Ifølge notat nummer 1911 så er vi også godt på vej, idet den seneste opgørelse fra 2017 viste, at dødeligheden var på 11 procent.

Der er dog fortsat behov for fokus på området, så søer ikke udsættes tidligere, end hvad der regnes for acceptabelt og økonomisk optimalt. Den primære aflivningsårsag er typisk problemer i bevægeapparatet.

Seges har løbende arbejdet med forebyggelse og behandling af benproblemer hos søer. Netop litteraturstudiet beskrevet i notat nummer 1911, der blev offentliggjort på svineproduktion.dk i foråret, samler og beskriver kendt viden fra litteraturen om forekomst, risikofaktorer og forebyggelse, betydning og håndtering af halthed hos søer.

Bedring ved bevægelse

Dyrlægerne hos Ø-Vet har i deres seneste nyhedsbrev også fokus på udfordringerne med halte søer, hvor de giver en række anbefalinger til håndtering af søer, der er flyttet til sygestien på grund af benproblemer.

- Halte og ømbenede søer, der er i behandling i sygestier, har meget god effekt af at få motion. Denne motion kan foregå ved, at søerne får adgang til at gå rundt på nogle gangarealer dagligt i 30-60 minutter, lyder det i nyhedsbrevet, hvor dyrlægerne desuden påpeger, at det er vigtigt, at dette gangareal er skridsikkert, så søerne ikke kommer til skade under den daglige motion.

Ifølge Ø-Vet, kan søerne efter smerte- og antibiotikabehandlingen, hvis de fortsat er lidt ømbenede, suppleres med behandling med smertestillende pulver blandet i foderet. Dette anbefales for at sikre, at søerne får bevæget sig rundt, selvom de er ømbenede, så de ikke mister deres styrke i benene.

Store konsekvenser

Og en ekstra indsats betaler sig, idet der ifølge Seges er flere sundhedsmæssige og velfærdsmæssige konsekvenser for soen forbundet med at være halt.

Det kan blandt andet påvirke det generelle helbred hos soen og give huldtab, skuldersår og urinvejs- og børinfektioner. Smerten forbundet med benproblemer kan desuden have negativ indflydelse på soens foderindtag, hvilket påvirker soens generelle tilstand og holdbarhed.

De nævnte sundheds- og velfærdsmæssige konsekvenser af halthed hos soen resulterer naturligvis også i nedsat produktivitet og dermed betydelige økonomiske tab.

Markante tab

Ifølge notat nummer 1911, viser tidligere beregninger, at hvis der i en besætning udsættes mange unge søer, vil det have markante økonomiske tab, da søerne ikke opnår det optimale kuldantal og der skal investeres i en ny so til at erstatte den udsatte.

Aflivning betyder, at dyrets slagteværdi går tabt, og hvis soen er drægtig, går der også foder- og drægtighedsdage tabt.

Økonomiske beregninger fra 2016 har desuden vist, at for hver so, der aflives, koster det 50 kroner pr. årsso i tabt produktion, mistet slagteværdi, bortskaffelse af soen og indsætning af ny polt. For hvert procentpoint sodødeligheden reduceres, er der et øget dækningsbidrag pr. årsso på 46 kroner.

Halthed påvirker desuden personalets effektivitet i stalden, da det forøger arbejdsbyrden at skulle håndtere søerne fysisk, når de skal håndteres og behandles.

cab@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 65

Ny bugseret stubharve fra Pöttinger

De nye Terria-stubharver leveres i en fire og seks meters version og som tre- eller fire-bullet modeller. Arbejdsdybder fra 5 til 35 centimeter.

Vil gøre Danmark til stormagt for plantebaserede fødevarer

Tænketanken Frej lancerede i sidste måned sammen med L&F og Dansk Vegetarisk Forening en ny strategi, som skal løfte plantebaserede fødevarer op på siden af kød- og mejerisektoren herhjemme. Håbet fra Frej er, at politikerne griber udspillet i de kommende politiske forhandlinger om klimahandlingsplaner for landbruget.

Ny Pöttinger såmaskine med fronttank

De pneumatiske Aerosem-såmaskiner fra Pöttinger er netop blevet lanceret i fire og fem meters arbejdsbredder i en sammenklappelig version med fronttank.

Forberedelserne til god etablering af frøgræs begynder allerede nu

For at opnå en god etablering af udlægget i vårsæd skal der være er fokus på, at frøet placeres i den korrekte dybde på fast og fugtig bund. Det stiller krav til såbed og maskiner.

Etableringsplan for vårsæd i våd lerjord

Med risiko for endnu et vådt forår vil det allerede nu være en fordel at have tænkt eventuelle etableringsmetoder igennem, så man er klar til at give vårsæden de bedst mulige startbetingelser.

Spørgsmål fra LDM og utilfredse andelshavere er allerede behandlet

Arla-advokat fastslår, at »en række spørgsmål«, som LDM og utilfredse andelshavere stiller til selskabet i en begæring, allerede er blevet behandlet »grundigt og fyldestgørende«.

EU-Kommissær vil begrænse transport af dyr

EU's landbrugskommissær vil begrænse transport af dyr, men det vil ikke gå ud over dansk landbrug, siger han. Den melding beroliger ikke Venstres Asger Christensen.

Er prisen for sojabønner for høj?

Forklaringen på to uger med voldsomt skuffende eksporttal for sojabønner skal vi formentlig finde i det simple faktum, at sojaprisen er gået næsten historisk op på det seneste, og at importører af soja – herunder især Kina – nu har trukket sig, fordi priserne ganske enkelt er for høje.

Efterspørgslen efter soja skuffer igen

Mandag kunne jeg rapportere om en skuffende eksport af sojabønner ud af USA. Den skuffende eksport af amerikanske sojabønner fortsætter ifølge nye tal fra det amerikanske landbrugsministerium.
Side 1 af 1990 (39795 artikler)Prev1234567198819891990Next