Planterådgiver ser gode perspektiver i designer-gylle

Kvægbrugere kan formentlig slippe af med fosfor-overskud fra retur-gylle ved en omfordeling mellem forskellige bedrifter via biogasanlægget.

Planterådgiver Erik Helbo Bjergmark fra Sagro i Esbjerg er rådgiver på en del af de husdyrbedrifter, fortrinsvis kvægbrug, som leverer deres gylle til Ribe Biogas A/S. Han ser gode perspektiver i selskabets projekt med designer-gylle.    

- Problemet er, at blandt andet kvægbrugere får ekstra fosfor retur med afgasset gylle i forhold til, hvad de har leveret. Det betyder, at de ikke må tildele helt så meget gylle, påpeger Erik Helbo Bjergmark.

- Men så kommer afgrøden jo til at mangle kvælstof, der så skal tilføres som handelsgødning. Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, hvis landmanden har kapacitet til både at opbevare og udbringe mere gylle, siger han og føjer til:

- Hertil kommer, at den overskydende gylle måske skal transporteres ud af lokalområdet, med deraf følgende transportomkostninger.

Fosfor er en mangelvare

Erik Helbo Bjergmark finder det også uhensigtsmæssigt, at overskydende fosfor på kvæg-intensive bedrifter i princippet går til spilde, da fosfor er en mangelvare på globalt plan.

- I øvrigt vil nogle kvægbrugere gerne nedfælde NP-startgødning i deres majs i forbindelse med såningen - gerne 10-15 kg fosfor plus noget kvælstof, siger den sydvestjyske planterådgiver.

- Det har nemlig vist sig at kunne give merudbytter på op til 10 procent. Men fosforet herfra tæller jo også med i regnskabet, påpeger Erik Helbo Bjergmark.

- Her kunne løsningen være, at man kører en mere fosforrig gylle-fraktion over til en ren planteavlsbedrift. På denne måde kunne man flytte blot 0,1 kg fosfor pr. ton gylle og herved fastholde bedriftens oprindelige harmoni-areal, forklarer han.

Måske en løsning for undtagelsesbedrifter

- Baggrunden for hele problematikken er, at de såkaldte undtagelsesbedrifter jo har måttet leve med et fast, ret restriktivt loft over fosfortildelingen. Disse bedrifter har derfor været tvunget til at afsætte en del af deres gylle til anden side, siger Erik Helbo Bjergmark.

- Nu kan problemet formentlig løses via Ribe Biogas´ projekt med designer-gylle, som kan bane vej for en omfordeling af fosfor imellem bedrifterne, siger planterådgiveren fra Sagro.

- Som det har været indtil nu, har mange biogasanlæg jo kørt et system, hvor den enkelte landmand har skullet tage samme antal kubikmeter gylle tilbage, som der er leveret til biogasanlægget, fortsætter Erik Helbo Bjergmark.

- Det har betydet, at nogen har fået mere fosfor retur, så de er løbet ind i harmoni-udfordringer, forklarer han. 

 

Læs også