Skal vintersæden gødskes i efteråret?

Såningen af vinterkorn er lige om hjørnet. Men skal der gødskes ved såning? Og i givet fald med hvilken mængde og type af gødning?

- Kvælstof er der normalt ikke brug for om efteråret i rettidigt sået hvede, men i hvede, der etableres sent, kan en tilførsel på 15-20 kg N ved såning sikre tilstrækkelig vækst inden vinter, siger agronom Jens Bach Andersen fra Yara Han gennemgår her næringsstofferne og deres betydning for overvintring.

Agronomen fortæller, at der i såvel rug som vinterbyg, er et vist kvælstofforbrug i efteråret, især i hybriderne.

- Her kan det være gavnligt med en tildeling ved såning, påpeger han.

Vær opmærksom på puljen af tilgængeligt N

Jens Bach Andersen opfordrer til, at man altid overvejer tildeling, hvor der er nedmuldet halm, eller hvor der er fraført meget store udbytter, da begge dele mindsker puljen af tilgængeligt N.

- Det gælder især i sædskifter uden husdyrgødning. Planter gror bedst på en blanding af ammonium og nitrat N. Man bør derfor vælge en samgranuleret ammoniumnitratgødning, der også dækker behovet for øvrige næringsstoffer. Ved at vælge ammoniumnitrat får man de gode effekter fra begge kvælstofkilder, uddyber han.

Ammonium har ifølge ham en forsurende effekt, der kan holde manganmangel lidt i skak, og nitrat virker hurtigt og effektivt som starter.

Fosfor

Fosfor er ifølge Jens Bach Andersen det næringsstof, der har været mest i fokus ved gødskning af vinterkorn de senere år.

- I nogle få forsøg er der høstet signifikante merudbytter ved tilførsel af store mængder fosfor, og en rapport fra Seges har analyseret forsøgene for at finde de faktorer, der udløser merudbytte for tilførsel af fosfor i store mængder i efteråret, forklarer han.

Han vurderer, at analysen er hæmmet af, at fosfor ofte er tildelt som diammoniumfosfat (DAP), hvilket betyder, at der også kan være en effekt af kvælstof og en forsurende effekt, der afhjælper manganmangel ved gødskningen.

- Dermed bliver det sværere at konkludere på fosfor alene. Den eneste klare konklusion rapporten giver, er at det kun er på marineaflejringer i Nordjylland, man med sikkerhed har fundet en effekt af fosfor alene. På alle andre lokaliteter og jordtyper har der ikke været merudbytter, uddyber han.

Han fortæller, at der derimod i nogle tilfælde har været signifikant sikkert udbyttetab ved brug af DAP i efteråret.

Afskriv ikke fosfor

Jens Bach Andersen mener dog ikke, at man bør afskrive fosfors effekt i efteråret fuldstændig.

- Fosfor har betydning for rodvæksten, og en lille mængde, der placeres ved såning, kan hjælpe fremspiring og etablering på vej, hvis man har sået til den sene side, eller hvis der efterfølgende bliver vådt og koldt.

- Det er de samme forhold, der kan udløse et behov for kvælstof i efteråret, og derfor vil en samgranuleret NPK-gødning med både nitrat og ammoniumkvælstof som nævnt ovenfor være det ideelle valg, vurderer han.

Kalium beskytter mod vintervejr

Kalium øger ifølge Jens Bach Andersen planternes frosttolerance, og har dermed direkte betydning for evnen til at modstå egentligt vintervejr.

- En lav kaliumstatus kan medføre udvintring af en i øvrigt veletableret afgrøde, også selvom forsyningen af øvrige næringsstoffer er i orden og dækket ind fra efteråret, forklarer han.

Han fortæller, at lav kaliumstatus især i sædskifter uden husdyrgødning, ved høje fraførsler i form af høje udbytter, og fjernet halm, samt på generelt sandede jorde.

- Kaliums centrale betydning for overvintringen gør, at man til enhver tid bør tænke kalium ind i sin løsning, når man først har besluttet sig for at gødske ved såning, vurderer han.  

Valg af gødning

Jens Bach Andersen anbefaler, at hvis man har besluttet sig for at gødske ved etablering af vinterkorn, bør det ske i form af en ammoniumnitratbaseret NPK-gødning.

- Kun på de marine aflejringer i Nordjylland kan der argumenteres for et andet valg, fastslår han.

Han fortæller, at Yara til brug ved såning af vinterkorn har udviklet Yaramila Starter, der tilfører balancerede mængder N, P og K, og dermed giver gode forudsætninger for en god og sikker afgrødeetablering og senere overvintring.

mrc

Læs også