bannerPos

30 er tilmeldt lederuddannelse

Asmildkloster Landbrugsskole betegner det som en succes, at 30 personer begynder på produktionslederuddannelsen.

Redaktionen

06-08-2019 18:15
Asmildkloster Landbrugsskole betegner det som en succes, at 30 studerende begynder på produktionslederuddannelsen den 2. september i år.

- Det tegner godt for rekrutteringen af nye ledere til Danmarks landbrug, at interessen for uddannelse og udvikling er stor blandt de yngre kræfter. Landbrugets lederuddannelse som produktionsleder og agrarøkonomuddannelsen giver et solidt fundament for at etablere, drive og udvikle et landbrug som ansat leder eller ejerleder, siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen.

Lars Møgelbjerg Andersen oplyser, at der stadig er få pladser på selve produktionslederuddannelsen, hvis man ønsker at tilmelde sig.

Personlig udvikling

Ifølge forstanderen så er det skolens erfaring, at uddannede landmænd søger en uddannelse, der er praksisorienteret, og hvor der er mulighed for personlig udvikling i tæt samarbejde med underviserne og erhvervet.

- En lederuddannelse i Landbruget skal udvikle den enkelte landmand. Det er landmandens viden, færdigheder og holdninger i den daglige praksis, der kan flytte noget. Der kræves personlige kompetencer i top, uanset hvilke mål og drømme der driver den enkelte studerende, siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen.

aldo

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.
Side 1 af 1636 (32717 artikler)Prev1234567163416351636Next