Succes med skolelandbrug

Som et af Danmarks få tilbageværende skolelandbrug har Gråsten Landbrugsskole succes både med resultaterne og med at inddrage landbruget i undervisningen.

Malthe Ebbesen, (th), er driftsleder i kvægstalden, hvor han underviser og deler ud af sine erfaringer – blandt andet inden for klovpleje. Charlotte Delf er glad for at teori og praksis kan gå op i en højere enhed på Gråsten Landbrugsskole, hvor hun er ansat som driftsleder i svinestalden.

Gråsten Landbrugsskole har gjort det modsatte af de fleste andre danske landbrugsskoler, de har nemlig fastholdt, at skolen skal have et fungerende landbrug på skolens matrikel. Derfor driver skolen i dag et landbrug med malkekvæg, smågriseproduktion og markbrug, og der er høje ambitioner for landbruget.

- Vi driver vores landbrug på markedsvilkår, og det skal give overskud og bidrage positivt til skolens samlede økonomi. Det vil være et forkert signal at sende til vores elever, at landbruget giver underskud. I stedet skal vores landbrug være et forbillede for eleverne, så de kan se, at et veldrevet landbrug kan være økonomisk bæredygtigt, fortæller Bjarne Ebbesen, forstander på Gråsten Landbrugsskole.

Udvikler bedre praktikanter

Foruden at bidrage til skolens økonomi, så har landbruget det formål at skabe praksisnær undervisning for skolens 175 elever, og det er elever fra alle årgange, som har glæde af at have et landbrug helt tæt på.

På landbruget er 42-årige Charlotte Delf ansat som driftsleder i svinestalden, og i kvægstalden er det 25-årige Malthe Ebbesen, som er driftsleder. De er enige om, at staldene som undervisningslokale har stor betydning for dannelsen af eleverne.

-  Grundforløbseleverne kommer i staldene og på markerne, hvor de følger den daglige drift. På den måde trænes de i, hvilke arbejdsopgaver der er på et landbrug og hvad de kan forvente som elever, når de skal ud i den første praktik. Mange af de nuværende landbrugselever kommer ikke selv fra en gård, derfor er det vigtigt, at de oplever arbejdet i en stald på egen krop, derfor har vi stor fokus på den del, da mange landmænd efterspørger, at eleverne har indsigt i, hvordan de daglige rutiner er i en stald, forklarer Malthe Ebbesen.

Der møder 6-8 elever ind ad gangen i kvægstalden, og de hjælper til i løbet af dagen med at udføre både små og store opgaver.

- Mens vi arbejder, får vi snakket rigtig meget med eleverne om de opgaver, vi udfører. Det er alt fra fodring til, hvordan vi kastrerer, passer ammesøer, kigger efter sygdomstegn, finder søer i brunst og vasker stalde. Vi snakker også med dem omkring hygiejne og sikkerhed – og hvorfor vi gør, som vi gør. Sikkerhed har høj prioritet for os, og det er et emne, som vi har stor fokus på, f.eks. håndtering af dyr,” fortæller Charlotte Delf.

Hun er selv uddannet landmand på Gråsten Landbrugsskole.  

Gamle elever stiller mange spørgsmål

De lidt ældre elever på 1. og 2. hovedforløb samt eleverne på EUX-uddannelsen bruger også staldene i deres uddannelse.

- Det er fedt at have de ældre elever i stalden, de har fået noget erfaring fra deres praktikophold, og stiller masser af kloge og gode spørgsmål, som udfordrer os. De elever som lige er kommet hjem til skolen igen efter praktikophold, er meget aktive, de er godt informeret og har fået masser af ting med tilbage, siger Malthe Ebbesen.

Vil være Danmarks bedste

Foruden de to driftsledere, så har skolen ansat en elev og en deltidsansat i hver af afdelingerne.

- Vores landbrug skal ligne en rigtig bedrift og være et forbillede for eleverne. Vores mål er at være blandt Danmarks bedste, når skolen vil være Danmarks bedste landbrugsskole, ja så må vi jo følge med, så det harmonerer, siger Charlotte Delf med et glimt i øjet.

I jagten på at opnå gode resultater, så benytter de to driftsledere sig af den ekspertise, som skolens lærere besidder.

-  Vi har jo 15 rådgivere siddende inde på landbrugsskolen i form af vores lærere, og deres faglighed bruger vi aktivt i forhold til at tage dem med på råd, hvis vi har nogle udfordringer. De ser på landbruget som vores alles bedrift, så de hjælper og engagerer sig meget i resultaterne,” forklarer Malthe Ebbesen.

Gråsten Landbrugsskoles landbrug bidrager også til at øge kendskabet til dansk landbrug, da der ofte er besøg i staldene. Særligt tidligere elever er meget interesserede, og de kigger ofte forbi for at holde øje med resultaterne. Der kommer også besøg fra børnehaver og plejehjem, hvor de ældre køres gennem kvægstalden i en dertil indrettet ’bus’, og til det seneste Åbent Landbrug, havde svinestalden 1.100 besøgende.

Svinestalden:
Farestalden:
    300 årssøer
    Levendefødte pr. kuld 18,3 stk.
    40,3 levendefødte pr. årsso.
    Fravænner 15,6 pr kuld.
    35 grise pr. årsso
Klimastalden:
    Daglig tilvækst er på 480g
    1,7 Fesv. pr. kg tilvækst.
Reproduktion:
    Faringsprocent: 90% og omløber % på 5,5%     

Kvægstalden:
    169 årskøer
    12.375 kg mælk i gennemsnit de seneste 12 måneder
    Livsydelse: 33.737 kg mælk
    Livsydelse pr levedag (fra fødsel til slagt): 19,5 kg mælk
    Alder ved første kælvning: 22,4 mdr. med en spredning på 1,1 mdr.
    Gennemsnitlig slagtealder: 4,8 år

Læs også