Forskning: Kvælstofregulering har lav lokalt natureffekt

Det vil kun have mindre betydning for den nære natur, hvis man sænker udledningen af kvælstof fra nærområdet, viser et nyt hollandsk studie.

Sidste år var præget af store protester blandt hollandske landmænd. Flere veje og fødevarecentraler blev blokeret, da den hollandske regering kom med et udspil om at sænke kvælstofemissionerne i en grad, så 11.200 landbrug skulle nedlægges, mens yderligere 17.600 landbrug skulle skære heftigt i husdyrholdet.

Tiltagene var nødvendige for at halvere udledningen af kvælstof frem mod 2030, for det ville tilgodese Natura 2000-arealer og ville samtidig have gavnlige konsekvenser for vandmiljø og klima.

90 procent ender langt væk

Spørgsmålet er bare, i hvor høj grad det sidste vil være gældende for nærmiljøet. Således har Amsterdam Universitet lavet et nyt studie, hvor man har undersøgt to landbrug, og hvor deres kvælstof er havnet henne.

Og det studie har vist, at over 90 procent af al kvælstof fra en gård havner enten i atmosfæren eller langt væk fra den pågældende gård, mens 9 procent af kvælstoffet udledes i nærheden af gården, oftest indenfor 100 meter fra stalden. Det skriver avisen Algemeen Dagblad

Studiet viser også, at en gård ikke bidrager væsentligt til den lokale kvælstofudledning, når man kommer 500 meter væk fra gården. De lokale forhold har ellers været i højsædet i forbindelse med, at den hollandske regering har sat midler af til at købe op mod 3000 af de landbrug, der har højest kvælstofudledning for at skåne nærliggende Natura 2000-arealer.

Men:

- Opkøbet af de mest forurenende landbrug nær naturen vil ikke være effektivt, fordi det ikke vil føre til målbare forskelle i kvælstofbelastningen i de ønskede områder, siger Lubbert van Dellen. Han er generalsekretær i den hollandske kvægfond Mesdag, og han tilføjer, at naturen derfor ikke vil nyde meget godt af tiltaget.

En af forskerne bag rapporten fra Amsterdam Universitet, Emiel van Loon, peger dog på, at en reduktion af kvægbestanden overordnet set vil være nyttigt for at reducere udledningen af kvælstof, men at den lokale natureffekt vil være begrænset.

Intet politisk kursskifte

Alligevel får de nye resultater ikke den borgerlige regering i Holland til at skifte kurs i spørgsmålet om at lukke tusindvis af landbrug i Nederlandene, selv om man gerne vil have tid til at studere rapportens konklusioner nærmere.

Det faktum, at størstedelen af ammoniakken ender i atmosfærens kulstoflager, gør ikke reduktionen af denne udledning mindre nyttig. kommenterer Landbrugs-. Fødevarer- og Miljøministeriet i en skriftlig kommentar, skriver avisen..

Derfor er det stadig nødvendigt at reducere ammoniakudledningen, fastslår ministeriet for »dermed at reducere den samlede kvælstofbelastning på den nederlandske natur«..

Forelåbig har 500 hollandske landmænd meldt ud, at de vil være villige til at lade regeringen opkøbe deres landbrug. Holland har en lang række Natura 2000-arealer i forhold til tætheden af både landbrug og befolkningstætheden.

Læs også