Vandløbslaug og formand har jubilæum

Knud Erich Thonke har været formand for Øvre Suså Vandløbslaug siden stiftelsen i 2012 og aflægger den 23. marts beretning for 10. gang.

Øvre Suså Vandløbslaug har foreslået de fire kommuner, der ligger »langs å’en«, at der oprettes et Oplandsråd for Susåen, hvor man koordinerer og styrer vandafledningen.

Øvre Suså Vandløbslaug, forkortet ØSV, kan i år fejre 10-års jubilæum, og når foreningen onsdag den 23. marts klokken 18.45 holder generalforsamling i Herlufmagle-Hallen, er det også 10. gang, at Knud Erich Thonke aflægger beretning som formand.

Knud Erich Thonke, der i februar fyldte 81 år, blev således valgt som formand på foreningens stiftende generalforsamling i 2012, og han har stået ved rorpinden lige siden.

- I et tætpakket forsamlingshus i Teestrup tilbage i 2012 blev vi enige om, at det – efter megen nedbør og oversvømmelser i 2011 og vinteren 2012 – var nødvendigt at samle kræfterne i et ålaug for at gøre en aktiv indsats for vedligeholdelsen af vores vandløb, fortæller Knud Erich Thonke.

- Der er, tilføjer han, vitterligt løbet meget vand i å’erne på de 10 år, og vi må sige, at vi generelt har haft et konstruktivt samarbejde med de kommunale myndigheder.

Nyrevideret vandløbslov

Samarbejdet om å’erne er nu, ifølge formanden, blevet endnu vigtigere på grund af et stort svigt fra skiftende miljøministre, hvor man ikke har opdateret og samordnet kravene i en nyrevideret vandløbslov.

- Klimaændringen fortsætter, og man forventer en temperaturstigning på to-tre grader inden udgangen af dette århundrede. I ØSV håber vi, at de ulovlige vandløbsregulativer kan opdateres, så i hvert fald den gældende vandløbslov fra 1983 som minimum bliver overholdt, påpeger Knud Erich Thonke og fortsætter:

- På grund af manglende prioritering af flere indgående virkningsfaktorer, som for eksempel øget nedbør, voksende befæstede arealer og kloakeringer m.m., der giver hurtig tilstrømning af vand og øget vandafledning, er loven fra 1983 dog slet ikke tilstrækkelig længere.

Udover en nyrevideret vandløbslov oplyser Knud Erich Thonke også, at Øvre Suså Vandløbslaug har foreslået de fire kommuner, der ligger »langs å’en«, at der oprettes et Oplandsråd for Susåen, hvor man koordinerer og styrer vandafledningen.

Høringssvar fra ØSV

Vedrørende de kommende vandplaner fra 2027, kaldet »VP3«, er der høringsperiode frem til den 22. juni i år, og Knud Erich Thonke meddeler, at ØSV vil indgive et høringssvar.

- Vores høringssvar vil centrere sig om, at en lang række vandløb i vores lokalområde umuligt kan opnå »god økologisk tilstand«, hvilket der kræves af de vandløb, som ministeriet overfor EU har benævnt som »naturlige vandløb«.

- Ministeriets forslag i VP3 om at nedlægge stemmeværket ved Holløse Mølle har vi fra ØSV’s side også argumenteret kraftigt imod, da stemmeværket kan bruges til at øge vandafledningen i perioder, hvor der er plads til, at vandet kan afledes nedstrøms, og bruges til at bremse vandet fra de opstrøms søer og hele Øvre Suså.

- Det kan, fortsætter Knud Erich Thonke, i tørre sommerperioder hindre at vandstanden reduceres i flere af de vandløb, der har afløb til Øvre Suså, og som ikke tilføres grundvand, hvilket er tilfældet for dele af selve Susåen.

Læs også