Ny fond skal beskytte drikkevandet

- Snart kan kommuner og vandselskaber søge om penge til at beskytte drikkevandet. To nye puljer skal bidrage til at sløjfe såkaldte spøgelsesbrønde eller opkøbe jord, hvor der for eksempel kan rejses skov, lyder det fra Miljøministeriet.

- Nu får vores grundvand førsteprioritet flere steder i landet, når tilskudspuljer under en ny drikkevandsfond rulles ud, lyder det fra Miljøministeriet i en pressemeddelelse, der fortsætter:

- Drikkevandet kommer fra store grundvandsmagasiner under jorden, og de skal beskyttes mod forurening. Derfor blev regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne enige om på seneste finanslovsaftale at afsætte 170 millioner kroner til en drikkevandsfond, der har til formål at beskytte drikkevandet bedre. Nu begynder drikkevandsfonden for alvor at tage form, når to nye tilskudspuljer under fonden sendes i høring.

- Planen med puljerne er, at det blandt andet bliver muligt for kommuner og vandselskaberne at søge penge til at beskytte jorden over grundvandsmagasinerne. De kan for eksempel søge penge til at opkøbe jord, så der efterfølgende kan plantes skov eller etableres lysåben natur, hvilket beskytter grundvandet, fordi der ikke bliver brugt sprøjtemidler i skove og på naturområder.

Kan søge om kompensation

- De kan også søge om penge til at betale kompensation for mindre udbytte, så der ikke bliver brugt sprøjtemidler. Ved at få et økonomisk tilskud fra staten til drikkevandsbeskyttelsen bliver regningen til de danske vandforbrugere mindre, da det ellers ville være dem, der skulle betale for tiltagene.

Miljøminister Lea Wermelin siger:

- Det danske drikkevand er unikt, fordi vi kan drikke det uden kemisk rensning og direkte fra hanen. Sådan skal det også være for de fremtidige generationer. Vi har gjort meget for at beskytte vores drikkevand, men med drikkevandsfonden har vi sammen med aftalepartierne bag finansloven afsat penge til drikkevandsbeskyttelse på finansloven for første gang nogensinde. Det er jeg naturligvis utrolig glad for.

Bekendtgørelsen lægger blandt andet op til, at det er kommuner og vandselskaber, der har såkaldte strategisk vigtige drikkevandsområder, som bliver prioriteret blandt ansøgerne. Det vil sige steder, hvor der kan opstå problemer med at skaffe rent vand til borgerne, hvis grundvandet bliver forurenet – for eksempel på mindre øer, hvor der ikke er et alternativt indvindingsområde tæt på. På mindre øer er der ofte heller ikke mange vandforbrugere til at betale den regning, som drikkevandsbeskyttelse koster.

Minimerer fare

Massevis af spøgelsesbrønde og -boringer er spredt ud over landet og kan true grundvandet.

- Brøndene er tidligere blevet brugt til blandt andet at skaffe drikkevand til dyr og mennesker. Men nu står de ubrugte hen, og mange af dem er ikke lukket forsvarligt. Det betyder, at der er fare for at for eksempel sprøjtemidler eller andre stoffer kan sive ned til grundvandet via den åbne, ubrugte brønd. Derfor bliver det muligt at søge om penge til at lukke spøgelsesbrønde og -boringer rundt om i landet.

Carl Valentin, miljøordfører fra SF siger:

- SF gik til finanslovsforhandlingerne med et meget klart krav om, at der skulle afsættes midler til bedre beskyttelse af drikkevandet, og det lykkedes vi med. Så jeg er meget glad for at drikkevandsfonden nu begynder at tage form. Med fonden kan der rundt om i landet blive skabt grundvandsparker med skove og fri natur eller økologisk landbrug, hvor det skal være forbudt at bruge skadelige sprøjtemidler. Det er vigtigt, hvis fremtidige generationer ikke skal købe deres drikkevand i supermarkedet.

Nødvendigt med beskyttelse

Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre:

- Danmark må aldrig blive et land, hvor vi bliver nødt til at drikke vand fra flaske. Og derfor er det helt afgørende, at vores drikkevand bliver bedre beskyttet. Med drikkevandsfonden giver vi kommuner og vandværker nye værktøjer, der bidrager til, at vi, også om hundrede år, kan nyde et glas krystalklart vand – direkte fra hanen. Et grønnere Danmark, med langt mere skov end vi har i dag, skal bidrag til et bedre klima, renere drikkevand og sundere biodiversitet. Det kan drikkevandsfonden sætte skub i, og dét er jeg meget stolt af.

Bruno Jerup, miljøordfører, Enhedslisten:

- Desværre er vores grundvand presset af forurening fra sprøjtemidler og andre stoffer. Vi skal passe bedre på det. Nu kommer der penge til både at sløjfe spøgelsesbrønde og til at beskytte grundvandet. Det er vi i Enhedslisten meget glade for.

Brønde udgør en risiko

Torsten Gejl, miljøordfører, Alternativet:

- Alle danskere skal have adgang til rent drikkevand, uanset hvor man bor i landet. Derfor giver det god mening, at drikkevandsfonden prioriterer de strategisk vigtige områder. Derudover er det godt, at vi tager et skridt i forhold til at lukke de mange spøgelsesbrønde, der findes rundt om i landet, fordi de udgør en risiko i forhold til forurening. I Danmark er vores drikkevand unikt, og vi skal passe godt på det.

Bekendtgørelsen sendes i høring tre uger. Planen er, at tilskudsordningerne åbner for ansøgninger til september.

- Danmark må aldrig blive et land, hvor vi bliver nødt til at drikke vand fra flaske. Og derfor er det helt afgørende, at vores drikkevand bliver bedre beskyttet

Zenia Stampe, miljøordfører, Radikale Venstre

Fakta om den nye fond

  • Det blev på finanslovsaftalen for 2022 besluttet at afsætte 170 millioner kroner over fire år til en drikkevandsfond
  • Udover to nye tilskudspuljer til drikkevandsbeskyttelse er der igangsat en større analyse af blandt andet kommunernes nuværende indsats med drikkevandsbeskyttelse

Læs også