Utilfreds formand: Hvorfor bliver der ikke lyttet til vandrådene?

Hvorfor skal vandrådene bruge tid og kræfter på at give miljøministeren et solidt lokalt kvalificeret indspil, hvis der alligevel ikke bliver lyttet til dem, spørger Hans Gæmelke, formand for Djursland landboforening, i et åbent brev til miljøminister Lea Wermelin.

Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening, har sendt et åbent brev til miljøminister Lea Wermelin, hvor han i den grad undrer sig over, at ministeren fuldstændig ser bort fra vandrådenes anbefalinger og lokale ekspertise, når hun melder ud, at 500 km ud af 1.000 kilometer vandløb, som blev udtaget af vandområdeplanerne, vil få et konkret miljømål i de kommende vandområdeplaner. 

- Som vi forstår udmeldingen, så drejer det sig om 500 ud af 1.000 km, som blev udtaget af vandområdeplanerne, som hun nu vil have ind i planerne igen. Vandrådene rundt om i landet bruger tid og kræfter på at blive enige, så ministeren får et solidt lokalt kvalificeret indspil. Hvis man ikke lytter til vandrådene, hvorfor så have dem?, spørger Hans Gæmelke.

Hans Gæmelke har selv siddet med i vandrådet på Djursland i to perioder og har netop ansøgt om at komme med i den tredje periode. Som Hans Gæmelke forklarer ministeren i det åbne brev, vælger vandrådene at bruge tid på at blive enige i forventning om, at med enighed når man længst.  

- Tilbage i 2017 blev der peget på en række vandløb, som staten mente var kunstige, men som vandrådet mente var naturlige, og at disse derfor skulle fastholdes i vandområdeplanen. Til trods for et enigt vandråd, så blev disse vandløb udtaget af vandområdeplanen. Det modsatte har naturligvis også været tilfældet. Altså at vandløb, der blev anbefalet udtaget, forblev i planerne. Nu kan vi så se, at der skal startes forfra igen i den tredje periode, forklarer Hans Gæmelke.

Endnu mere i tvivl

Formanden mener slet ikke, at der er lyttet til de vandråd, man ude lokalt bad om at kvalificere viden om vandløbenes reelle tilstand. Nu står vandrådene over for at starte op på en ny runde i vandrådene, og Hans Gæmelke opfordrer til at vende tilbage til fagligheden og de gode saglige synspunkter.

- Vi bliver endnu mere i tvivl om, hvorvidt det arbejde, som der lægges mange kræfter i, reelt bliver brugt, eller om det igen bare ender i ministeriets ”nu har vi hørt jer krukke”. Jeg håber, at vandrådene får de beføjelser, som de har fortjent. Der sidder rigtig mange gode og lokale kræfter i vandrådene rundt om i landet.

Læs også