Lokale vindmøller skal være med til at gøre gasnettet helt grønt

Et nyt forskningsprojekt skal udnytte vedvarende energi fra lokale privatejede vindmøller til at effektivisere dansk biogasproduktion i stor skala. Målet er et 100 procent grønt gasnet, oplyser Aarhus Universitet på sin hjemmeside.

Et nyt projekt, H2GreenGas, skal på én gang gøre privat vindenergi mere rentabel og øge effektiviteten i biogasproduktionen. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre.

- Ejere af private vindmøller oplever lige nu, at den grønne energi, som deres vindmøller producerer, ofte er urentabel. I stedet for at sælges til en lav pris kan strømmen bruges til at opnå en biogasproduktion med større udbytte end i dag. På den måde kan Power-to-Gas blive en win-win-teknologi, der både forbedrer rentabiliteten og gør den grønne biogasproduktion endnu grønnere, siger projektleder Laura M. Agneessens fra Teknologisk Institut, der leder projektet, til Aarhus Universitets hjemmeside.

Ved hjælp af vindenergi kan man nemlig spalte vand, så der dannes brint. Denne brint kan bruges i et biogasanlæg til at forbedre kvaliteten og anvendeligheden af den producerede biogas.

Potentiale

- Biogas har et højt indhold af CO2, som vi forventer bliver en værdifuld kilde til grøn CO2 i en fremtid uden tilgang til fossile kulbrinter. Hvis vi via opgradering kan nyttiggøre den som grønt metan, er der et stort potentiale for at øge mængden af grøn gas i nettet og dermed fortrænge fossil naturgas, siger Thomas Lundgaard, specialkonsulent ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet, ifølge hjemmesiden, og tilføjer:

- Det er et meget spændende projekt, og vi nærmer os noget, der er modent til anvendelse i fuld skala. Der er stadig mange spørgsmål, der kræver en forskningsmæssig indsats, men i takt med at teknologien modnes, er de udfordringer, der skal løses, i lige så høj grad at finde forretningsmodeller, der kan bære, under hensyn til regulering, kvalitetskrav, økonomi, m.v. – nu og i fremtiden. Derfor der det spændende at indgå i dette projekt, hvor vi har samlet aktører i værdikæden omkring biogas for at undersøge, hvilke barrierer og muligheder der er for at få biometanisering ud at virke på kommerciel basis.

Det er også planen at finde ud af, hvordan konceptet vil påvirke økonomien i at opføre nye vindmøller.

Læs også