FirstFarms udvider griseproduktionen i Ungarn

FirstFarms vil bygge to grisefarme i det sydøstlige Ungarn, der skal rumme op til 4.000 søer med 140.000 grise i alt. Farmene forventes klar til brug ultimo 2023.

FirstFarms A/S indgik torsdag aftale om igangsætning af byggerierne af to store separate griseproduktioner nær Gádoros i det sydøstlige Ungarn. Det skriver det børsnoterede aktieselskab i en meddelelse.

Byggerierne sker på bar mark. Det ene anlæg skal rumme 2.000 søer, mens det andet anlæg årligt skal producere 70.000 smågrise. Der foreligger tilladelse til udvidelse af produktionen til 4.000 søer med 140.000 smågrise.

Anlægssummen er samlet 170 millioner kroner og inkluderer blandt andet staldanlæg, anlæg af veje og vand- og strømforsyning.

FirstFarms driver allerede nu to landbrug i nærområdet med i alt 2.500 søer, der årligt producerer 87.000 smågrise.

Administrerende direktør Anders H. Nørgaard siger:

- Det er yderst tilfredsstillende, at FirstFarms har så sund og solid en økonomi, at vi har mulighed for at investere i vores griseproduktion på et tidspunkt, hvor grisepriserne er lave. Det giver os mulighed for at stå endnu stærkere og mere effektivt i markedet, når priserne igen går op. Ved at udvide i Gádoros nu optimerer vi vores muligheder for en god indtjening på sigt.

Færdigt ultimo 2023

Der er bevilget et tilskud på 40 millioner kroner eller 24 procent af anlægssummen fra den ungarske stat. Arbejdet forventes tilendebragt ultimo 2023 og vil ikke påvirke resultatskabelsen i 2022.

FirstFarms oplyser, at der bygges efter nyeste normer med fokus på blandt andet at mindske CO2-aftrykket i tråd med selskabets målsætning om at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Det nye staldanlæg i Gádoros opføres også med de nyeste og bedste beskyttelsesforanstaltninger i forhold til afrikansk svinepest, m.v.

Krig påvirker ikke selskabet

FirstFarms samlede griseproduktion foregår på otte enheder i Tjekkiet, Slovakiet og i Ungarn, og produktionen består før udvidelsen af 4.800 søer, 165.000 smågrise og 100.000 slagtegrise.

FirstFarms driver landbrug i fire centraleuropæiske EU-lande. Selskabet oplyser, at det har fokus på risikospredning og derfor producerer både mælk, afgrøder og grise samt driver en forretning med køb og salg af jord.

I forhold til krigshandlingerne i Ukraine oplyser FirstFarms i øvrigt, at selskabets produktioner i Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet og Rumænien ikke er berørt af situationen i Ukraine, men at selskabet selvfølgelig følger udviklingen nøje.

 

Læs også