Vikarservice

Vi tilbyder afløsning i hele Himmerland ved alle produktionsformer både i stalden og marken.

En landbrugsvikar fra Himmerlands Vikarservice er din garanti for at besætningen vil blive passet korrekt og forsvarligt.

Akut brug for en landbrugsmedhjælper?

Du kan komme i kontakt med Himmerlands Vikarservice i Aars døgnet rundt. Har du behov for en kvalificeret landbrugsvikar udenfor kontorets åbningstid, kan du altid ringe til vores døgnvagt på telefon 99 98 97 40​.

Vi tilbyder landbrugsvikar til afløsning inden for følgende områder:

 • ​Ferie-fridage
 • ​Ekstra hjælp i mark og stald
 • ​Sygdom
 • Barsel
 • Barnets første sygedag
 • ​Robotmalkning
 • ​Rengøring af stalde
 • ​Høst
 • ​Gruppeafløsning
 • ​Travle perioder
 • ​Ombygning
 • Tilbygning
 • ​Vedligeholdelse af bygninger
 • Vedligeholdelse af maskiner
 • ​Hedtvandsrensning
 • Højtryksrensning
 • ​Beskæring af læhegn
 • ​Fældning af træer
 • ​Arbejde med minilæsser
 • ​Belægning af fliser
 • ​Udendørs malerarbejde
 • Indendørs malerarbejde
 • ​Vedligeholdelse af grønne områder
 • ​Opsætning af hegn
 • ​Gartnerier og planteskoler​
 • ​Pyntegrønt og juletræer
 • ​Dambrug
 • ​Minkpelsning
 • ​Kreaturklipning​

​​​Udover hjælp til ovenstående situationer, tilbyder vi også spalterilning for bedre dyrevelfærd og muldvarpegift til at bekæmpe muldvarper, som ødelægger haven og markerne.

Ansvarsforsikring af landbrugsvikar

Vores landbrugsmedhjælpere er ansvarsforsikrede. Der er en selvrisiko på 5.000 kroner ved hver skade, som kunden/landmanden skal betale. Forsikringen dækker direkte skade, men ikke driftstab og andre indirekte tab. Erstatningskrav skal anmeldes hurtigst muligt til Himmerlands Vikarservice. Har du i forvejen de skadede ting forsikret, anmeldes skaden direkte til dit eget forsikringsselskab.

Forsikringsforhold

Det er dig, der har forsikringspligt overfor landbrugsvikaren vedrørende arbejdsskader, herunder skader på briller og høreapparater, når du har ansvaret for instruktionspligt og instruktionsret. Du har indberetningspligt til Arbejdstilsynet.

Forsikring mod penicillin i mælk

Vi dækker penicillin i mælk i tilfælde hvor vores landbrugsvikar er skyld i uheldet. Vores forsikring dækker landmandens selvrisiko, dog max 12.500 kroner, som fratrækkes Himmerlands Vikarservices selvrisiko på 5.000 kroner. Dette gælder også i tilfælde hvor landmanden ikke selv har tegnet forsikring. Vi anbefaler alle mælkeproducenter at tegne forsikring mod penicillin i mælk.

Vi leverer vikarer til dit landbrug

Har du spørgsmål, ønsker du at høre mere om vores pakkeløsninger eller hvordan vi kan hjælpe dig med en landbrugsvikar i Himmerland, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 99 98 97 40 eller skrive en e-mail til inj@servido.dk.

Download folder her


Servido

SERVIDOs historie går helt tilbage til 1982, hvor landboforeninger og familielandbrug over hele landet grundlagde vikarbureauer.

Læs mere her

Servido

Markedsvej 6

9600 Aars

SERVIDOs historie går helt tilbage til 1982, hvor landboforeninger og familielandbrug over hele landet grundlagde vikarbureauer.

Der var dengang tilskud til, at landmændene kunne få en afløser ved sygdom eller efteruddannelse. I dag fungerer SERVIDO på helt almindelige markeds- og forretningsmæssige vilkår.

Inger Jensen blev ansat til at starte den lokale afdeling i Aars, og det første år havde hun 15 vikarer – eller husbondafløsere som de hed dengang.

Allerede i 1989 var det tal steget til omkring 100 stk. Men landbruget blev ramt af strukturudviklingen, og i 1994 etablerede man en rengøringsafdeling, Himmerlands Hjemmeservice, for ikke alene at være afhængig af landbrugsvikararbejde.  I 2012 gik SERVIDO ind i hjemmeplejebranchen i Vesthimmerlands Kommune.

Man etablerede senere også haveservice og en speciel afdeling for spalterilning, der kører i hele Danmark og Sverige.

Det var rengøringsafdelingen, der banede vejen ind til hjemmepleje-området.

Fritvalgsordning satte skub i udviklingen

I 2003 fik borgerne frit leverandørvalg af rengøring og pleje. SERVIDO – Himmerlands Hjemmeservice blev godkendt af en række lokale kommuner til rengøringsdelen.

De kører i dag i Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune med rengøring, mens det kun er i Vesthimmerlands Kommune, der tilbydes hjemmepleje.

Plejedelen ledes af en erfaren sygeplejerske, og der er udelukkende ansat uddannet personale.

- Der skal meget til. Meget mere end vi havde forestillet os, da vi startede, siger Inger Laustsen, der er leder af hjemmeservice-delen i SERVIDO.

Stadig landmandens livline

Selvom pleje- og hjemmeservicedelen i dag udgør en meget stor del af SERVIDO, så kan landmanden stadig ringe efter en vikar, hvis han har brug for det.

Og det er der forsat mange, der gør ved sygdom eller lignende, og der er mange, der hyrer en vikar i konfirmations- og ferietiden.

- På den måde fungerer vi stadig som et sikkerhedsnet for landmanden, siger Inger Jensen.

Historien kort

 • Grundlagt i 1982
   
 • I 2000 blev de lokale vikarservicebureauer i Aalborg, Hobro og Aars lagt sammen til Himmerlands Vikarservice.
   
 • I 2016 bliver Agri Nord eneejer og navnet ændres til SERVIDO A/S

Dyrskuetilbud

Spalterilning

Spalterilning – når det drejer sig om dyrevelfærd. Ring på 99989740 eller se mere på https://servido.dk/spalterilning.aspx

Læs mere
Ring og hør

Servido

Markedsvej 6
9600 Aars

Haveservice

Haveservice udføres med over 30 års erfaring. Ring på 99989740 eller se mere på https://servido.dk/haveservice.aspx

Læs mere
Ring og hør

Servido

Markedsvej 6
9600 Aars

Vikarservice

Landbrugsvikar til ethvert formål med pasningsgaranti. Ring på 99989740 eller se mere på https://servido.dk/vikarservice.aspx

Læs mere
Ring og hør

Servido

Markedsvej 6
9600 Aars

Øvrige produkter på tilbud