bannerPos

Gasledning fra Norge til Polen er godkendt

Baltic Pipe-ruten fra Nordsøen via Danmark og til Polen (sort). Det eksisterende gastransmissionsnet er vist med gul og Europipe II er vist med stiplet gul. Illustration: Energi- Forsynings og Klimaministeriet

Lis Agerbæk Jørgensen

Redaktionssekretær og journalist
07-12-2018 10:04
Danske Energinet og polske Gaz-System har godkendt investeringen i Baltic Pipe-projektet, lyder det fra Energi- Forsynings og Klimaministeriet.

Baltic Pipe-gasledningen, som skal sikre, at Polen fra 2022 kan få gas fra de norske gasfelter i Nordsøen via Danmark, er kommet et skridt nærmere en realitet nu, hvor danske Energinet og polske Gaz-System har godkendt investeringen i Baltic Pipe-projektet. Det skrev Energi- Forsynings og Klimaministeriet i fredags.

Baltic Pipe planlægges sat i drift i oktober 2022. Der er allerede indgået bindende kontrakter for polsk betaling for at få ført gas fra Norge via Danmark til Polen. Betalingerne bidrager til, at danske gasforbrugere og virksomheder får stabile gastariffer i de kommende årtier.

Anlægsarbejdet er planlagt til at gå i gang i 2020, hedder det i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi med dette projekt imødegår stigende gastariffer. En stor virksomhed, der anvender gas, sparer mellem 70.000 kr. og 140.000 kr. årligt. Men jeg er også opmærksom på, at anlægsarbejdet kan give gener lokalt for borgerne. Derfor opfordrer jeg Energinet til at have en god dialog med berørte borgere og tage de nødvendige hensyn, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Stabil forsyning til Polen

Ministeriet skriver videre:

»Baltic Pipe-projektet vil være med til at diversificere (bestå af forskelllige tilbud, red.) Polens energiforsyning og projektet vil derfor samtidig bidrage til de overordnede målsætninger i EU’s Energiunion. Baltic Pipe er også i EU udvalgt som et projekt af særlig fælles interesse og har modtaget økonomisk støtte fra EU. En stabil gasforsyning vil fremme, at Polen i højere grad kan og tør omstille sig til vedvarende energi samtidig med, at man kan udskifte kul med naturgas. Naturgas udleder cirka halvt så meget CO2 som kul. Polen har i dag et meget stort forbrug af kul.«

- Det er positivt, at det også bliver muligt for Polen at udskifte kul med naturgas og i højere grad kaste sig ud i vedvarende energi, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Baltic Pipe-projektet omfatter etablering af:

1) en dansk sammenkobling (tie-in) til og rørledning fra en norsk opstrømsrørledning i Nordsøen til den jyske vestkyst

2) udvidelse af det danske transmissionssystem fra Jylland til Østsjælland

3) en kompressorstation på Østsjælland

4) en ny rørledning mellem Danmark og Polen gennem Østersøen

Hertil kommer en planlagt udvidelse af det overordnede transmissionssystem i Polen.

Projektet indebærer skønnede anlægsinvesteringer på i størrelsesorden 12 mia. kr., hvoraf cirka 6 mia. kr. vedrører den danske del af investeringen.

                                                    Kilde: Energi- Forsynings og Klimaministeriet

 

 

Vi herude skaber velfærds-grundlaget

Vi vil gerne producere og bidrage til en sund økonomi, men vi har brug for, at vilkårene for landbruget forbedres markant, påpeger næstformanden for Landbo Syd.

Hestebønner har erstattet soja

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken, blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Nordjyske landmænd vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Landbrugets indtægter faldt med 21 procent sidste år

Selvom tørken gjorde ondt sidste år, blev landbrugets resultat bedre end i 2015 og 2016, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Både økologisk og konventionelt landbrug skal omstille til klimaneutralitet

Både økologisk og konventionel drift er udfordret i forhold til klimaaftrykket. Begge skal omstille til klimaneutralitet, og det skal gå stærkt, skriver Michael Minter fra Concito i en replik til Jens Iversen, Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1545 (30888 artikler)Prev1234567154315441545Next