Fagjournalist

Camilla Bønløkke

+45 61 20 96 65
cab@effektivtlandbrug.dk

Camilla Bønløkke er fagjournalist ved Effektivt Landbrug.

Hun er opvokset på en kvæggård og uddannet agrarøkonom fra Agroskolen i Hammerum med speciale i svineproduktion. Hun er desuden selvstændig landmand med planteavl og har arbejdet som landbrugsfaglig journalist siden 2008.

Camilla er ansvarlig for det svinefaglige stof til Effektivt Landbrug, men skriver desuden om landbrug og livet på landet til primært LandbrugFyn, som er en af i alt fire ugeaviser under L-Mediehus.

Seneste artikler fra Camilla Bønløkke

Toksiner i foderet – hvad kan du gøre?

Hvis der er toksinproblemer i besætningen, er det først og fremmest vigtigst at få stoppet skaden. Rådgiver har en række gode råd til, hvordan udfordringerne med toksiner i foderet skal gribes an.

Byggen er årets problembarn

- Jeg er ked af at sige det, men det er i hele Danmark, det er galt med byggen i år. Sådan lød det blandt andet fra Per Laustsen, da landmænd var samlet til et møde om mykotoksiner.

Kampagne drukner i lunger

I kampagnen Lungvember bliver »Danmarks Sundeste Lunger 2023« kåret først i det nye år. Bag kampagnen står Ceva Animal Health, som beretter om et overvældende stort antal tilmeldte svinebesætninger i november.

Miljømål bør sættes i god tid

- Sæt fokus på miljøledelse allerede i starten af året, opfordrer rådgiver. Hun påpeger, at hvis man får snakket om mål og handleplan i god tid, kan værktøjet bruges mere aktivt og give mere værdi i produktionen.

57 procent mindre end europæisk gennemsnit i 2022

Det Europæiske Lægemiddelagentur har netop offentliggjort deres årlige rapport over antibiotikaforbrug til dyr i EU. Sektordirektøren glæder sig over den danske placering i statistikken.

Rådgiver opdagede graverende fejl i Danish Crowns måling af kødprocent

En rådgiver hos VKST opdagede i sommer en fejl i Danish Crowns måling af kødprocent, fejlen blev rettet, og producenterne fik flere tusinde kroner ekstra i udbetaling, oplyser VKST.

100 kvægfolk besigtigede bedriften med de 1.400 køer

Der var flot fremmøde, da den danske afdeling af European Dairy Farmers (EDF) lod årets stormøde starte med en rundvisning på Andekærgård på Tåsinge, hvor besøget lagde op til inspiration og spørgsmål.

Skjult merudgift ved skift til løsgående søer i farestierne

Der kan ligge langt højere driftsomkostninger på den anden side af investeringen i farestier til løse søer. Rådgiver forklarer nærmere hvorfor og hvad man skal være opmærksom på.

Forbedret sooverlevelse i Dansk Hybrid Polte

Sodødeligheden har i de senere år været et stigende problem i branchen, både i Danmark og globalt. Avlsselskab melder imidlertid om en milepæl i deres målrettede indsats mod bæredygtig svineavl.

Kravet om hele haler vil fortsætte

EU presser på – grisene skal have hele haler. Dyrlæge forklarer nærmere, hvorfor halekupering er blevet et varmt emne.