bannerPos

- Vi skylder danskerne ikke at plante en masse ubegrundet frygt for pesticider

Alexander Dornwirth

Videojournalist
09-07-2019 08:00
Pesticiddebatten i Danmark er helt hen i hegnet, mener Søren Thorndal Jørgensen, der er chefkonsulent ved Landbrug & Fødevarer. Det passer ikke, at der hvert år lukkes vandboringer på grund af pesticider, og man kan desuden ikke rette op på fortidens synder ved et nuttidigt forbud, mener Søren Thorndal Jørgensen

Søren Thorndal Jørgensen er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer indenfor Vand og Natur

Han mener, at hele grundvandsdebatten i Danmark er helt ved siden af, og at politiske partier og interesseorganisationer vildleder, når de påstår, at der hvert år lukkes op mod 100 vandboringer. Et billede, der ifølge chefkonsulenten, ikke passer.

Han mener desuden, at der hersker en ubegrundet frygt for pesticider, og at dette rammer landmænd over alt i landet. Blandt andet i forbindelse med det seneste BNBO-sprøjteforbud.

Nogle gange findes der pesticidrester i grundvandet, men ifølge Søren Thorndal Jørgensen er det oftest den lavest målelige værdi, man finder og ikke noget der er skadeligt. Og den eneste grund til, at man finder mere i grundvandet i dag er, at man har udviklet bedre måleværktøjer i forhold til 1980'erne.

- Vi er enige i, at vi skal beskytte grundvandet, det må ikke komme til at lyde som om, at nu skal vi bare have lov til at sprøjte op og ned ad vandboringer. Men jeg synes, at man skylder danskerne ikke at plante en masse frygt, siger Søren Thorndal Jørgensen, der har svært ved at se, hvordan et nutidigt forbud kan rette op på fortidens synder.

- I dag har man opbygget et helt andet godkendelsessystem, man har varslingssystemer og overvågning og er meget mere påpasselig. Et af de største problemer man hidtil har haft med pesticider har jo været et middel man ikke har brugt i landbruget ved navn dichlobenil prefix, som blev strøet ud på perlegrus og så videre, og som fjernede alt, siger han.

- Og så synes jeg, at glyfosat-debatten - altså Round Up -  er helt i hegnet. Der har miljøbevægelsen bare valgt det forkerte stof, og de må ikke vide, hvad det egentlig er, lyder det.

- Når det gælder risikoen for at blive udsat for pesticider, så er Søren Thorndal Jørgensen langt mere bekymret angående de fødevarer, som importeres fra udlandet.

- Det jeg synes er allermest ærgerligt i den her diskussion, er, at når vi forbyder et eller andet i Europa, så importerer vi selvsamme varer, med de her pesticider på fra et andet sted. Jeg er mere bekymret for de ting man importerer fra tredjelande uden for EU, fordi der er der vitterligt ikke ret meget kontrol. Jeg synes, at vindruer fra Indien er et mærkeligt produkt at få ind i den danske fødekæde. Jeg har tidligere arbejdet meget med U-lande, og der er det landmænd helt uden uddannelse, og der er ingen regulering på pesticider overhovedet. Så det er som om, at vi bomber os selv 50 år tilbage igen ved at importere de her varer, siger Søren Thorndal Jørgensen.

Læserbrev: Klima er noget helt andet

Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

L&F: Udfordringen bliver kun større

Erhvervspolitisk chef for L&F, Morten Holm Østergaard, mener, at vi skal forberede os på at kæmpe endnu hårdere for arbejdskraften fremover, men at samfundet og regeringen også har et stort ansvar i kampen.

Centrovice-underviser: Landmænd har selv et ansvar

Landmænd kan sagtens gøre mere selv for at få den udenlandske arbejdskraft til at blive, mener ophavskvinde til danskkursus.

Danskkursus motiverer udenlandsk arbejdskraft til at blive i landet

Udenlandsk arbejdskraft er ofte svaret på landbrugets mangel på hænder, men kampen om dem vokser. Derfor tøvede driftsleder Lars Mortensen ikke, da to rumænere på kvæggården i Grindsted spurgte, om de måtte komme på danskkursus. Nu er deres motivation for at blive steget.

Forsøgsstald skal sikre ny viden

Vestjyllands Andel har blandt andet ambitioner om at levere fremtidens svinefoder. Dét svinefoder bliver minutiøst testet og analyseret i en forsøgsstald i Lemvig-området.

Enkornssåning betaler sig kun i teorien

Nu er det teknisk muligt at enkorns-så i praksis. VKST har gennemført en forsøgsserie for at be- eller afkræfte, om der kan opnås økonomiske fordele. Og konklusionen er klar: Der er ingen sparet udsæd, ej heller hævet udbytte.

Berørte landmænd stævner nu staten

Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener nemlig, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd. Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver det hele endnu mere absurd, da han mener, at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

Økolog: Vi kan desværre ikke bare droppe den konventionelle gylle fra i morgen

Bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening Mads Helms mener, at økologerne er fint på vej til uafhængighed fra at bruge gødning fra konventionel husdyrproduktion. Men det vil tage væsentligt længere tid end forhåbningerne i 2008, hvor man troede det kunne ske i 2022.

God kvalitet i vinterbyggen

Vinterbyggen er af god kvalitet hos svineproducent Svend Gammelgård, der i sidste uge fik høstet sine 61 hektar med afgrøden nær gården ved Haderslev.
Side 1 af 1584 (31677 artikler)Prev1234567158215831584Next