- Vi skylder danskerne ikke at plante en masse ubegrundet frygt for pesticider

Pesticiddebatten i Danmark er helt hen i hegnet, mener Søren Thorndal Jørgensen, der er chefkonsulent ved Landbrug & Fødevarer. Det passer ikke, at der hvert år lukkes vandboringer på grund af pesticider, og man kan desuden ikke rette op på fortidens synder ved et nuttidigt forbud, mener Søren Thorndal Jørgensen

Følg debatten på Facebook:

Iframe

Søren Thorndal Jørgensen er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer indenfor Vand og Natur

Han mener, at hele grundvandsdebatten i Danmark er helt ved siden af, og at politiske partier og interesseorganisationer vildleder, når de påstår, at der hvert år lukkes op mod 100 vandboringer. Et billede, der ifølge chefkonsulenten, ikke passer.

Han mener desuden, at der hersker en ubegrundet frygt for pesticider, og at dette rammer landmænd over alt i landet. Blandt andet i forbindelse med det seneste BNBO-sprøjteforbud.

Nogle gange findes der pesticidrester i grundvandet, men ifølge Søren Thorndal Jørgensen er det oftest den lavest målelige værdi, man finder og ikke noget der er skadeligt. Og den eneste grund til, at man finder mere i grundvandet i dag er, at man har udviklet bedre måleværktøjer i forhold til 1980'erne.

- Vi er enige i, at vi skal beskytte grundvandet, det må ikke komme til at lyde som om, at nu skal vi bare have lov til at sprøjte op og ned ad vandboringer. Men jeg synes, at man skylder danskerne ikke at plante en masse frygt, siger Søren Thorndal Jørgensen, der har svært ved at se, hvordan et nutidigt forbud kan rette op på fortidens synder.

- I dag har man opbygget et helt andet godkendelsessystem, man har varslingssystemer og overvågning og er meget mere påpasselig. Et af de største problemer man hidtil har haft med pesticider har jo været et middel man ikke har brugt i landbruget ved navn dichlobenil prefix, som blev strøet ud på perlegrus og så videre, og som fjernede alt, siger han.

- Og så synes jeg, at glyfosat-debatten - altså Round Up -  er helt i hegnet. Der har miljøbevægelsen bare valgt det forkerte stof, og de må ikke vide, hvad det egentlig er, lyder det.

- Når det gælder risikoen for at blive udsat for pesticider, så er Søren Thorndal Jørgensen langt mere bekymret angående de fødevarer, som importeres fra udlandet.

- Det jeg synes er allermest ærgerligt i den her diskussion, er, at når vi forbyder et eller andet i Europa, så importerer vi selvsamme varer, med de her pesticider på fra et andet sted. Jeg er mere bekymret for de ting man importerer fra tredjelande uden for EU, fordi der er der vitterligt ikke ret meget kontrol. Jeg synes, at vindruer fra Indien er et mærkeligt produkt at få ind i den danske fødekæde. Jeg har tidligere arbejdet meget med U-lande, og der er det landmænd helt uden uddannelse, og der er ingen regulering på pesticider overhovedet. Så det er som om, at vi bomber os selv 50 år tilbage igen ved at importere de her varer, siger Søren Thorndal Jørgensen.

Læs også