Kvægbrugsudvalget holder årsmøde

Mælkeproducenterne i Djursland Landboforening er mandag den 30. januar kl. 19.30 inviteret til Kvægbrugsudvalgets årsmøde på landbocenteret i Følle.

Efter beretningen ved formand Mogens Hjort Jensen er der valg til udvalget og herefter debat. På valg denne aften er Mogens Hjort Jensen, Jacob Thomsen og Nicolai Kruse, som alle modtager genvalg.

Rikke Skyum, chef for Land, miljø & erhverv, Djursland Landboforening, vil efter kaffen give et indlæg om kravene til miljøgodkendelse på ejendommen i henhold til Dyrevelfærdsloven.

Derefter bliver aftenen rundet af med et indlæg af Ida Storm, sektordirektør for kvæg, og Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer - Kvæg, som vil fortælle om aktuelt nyt for danske kvægbrugere.

Alle interesserede er velkomne.

Læs også