Gødningsmøde med Yara og SLF

Onsdag den 27. november om formiddagen holder SLF planteavl et gødningsmøde i samarbejde med Yara.

Temaerne for dagen spænder lige fra præsentation af praktiske opgaver som udarbejdelse af en god gødningsplan og præsentation af hjælpeværktøjer til N og P- bestemmelse – til mere teoretiske emner som næringsstoffernes tilgængelighed og hvordan afgrøderne kvitterer for let tilgængeligt P og K.

Indlægsholdere fra Yara samt Finn Olsen og Mathias Weber vil guide deltagerne sikkert igennem arrangementet, der afsluttes med frokost i kantinen, lover SLF.

Arrangementet holdes hos SLF på Billundvej 3 i Vojens. Der er deltagerbetaling og tilmelding kan ske til www.slf.dk senest den 25. november.

Læs også