bannerPos

Pløjekursus i Hedensted

05-08-2019 12:48:23

LRS inviterer til pløjekursus i Hedensted mandag den 2. september kl. 8-17. Du kan deltage både med og uden plov.

Det antages, at ca. 80 procent af alle danske plove er indstillet forkert. En forkert indstillet plov resulterer bl.a. i et markant øget brændstofforbrug, større slid, samt dårligere vækstbetingelser for afgrøden.
Dette koster meget på bundlinjen, og kan - med enkelte justeringer - være et nemt sted at spare på omkostningerne, samt være med til at højne udbyttet.

Landbrugsrådgivning Syd inviterer derfor til et heldags pløjekursus, hvor vi bl.a. vil komme ind på dæktryk, vinkling på ploven og forploven. Det er verdensmester Jens Iversen fra Ploveksperten Aps, der styrer jer igennem dagen. Der var meget stor ros til ham på sidste års kursus. Derfor afholder vi i år med et kursus både på Fyn og i Jylland.

Den 2. september 2019 forløber kurset kl. 8-17 på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted.

Om formiddagen gennemgås de teoretiske indstillinger, hvorefter du indstiller din egen medbragte plov eller hjælper en kollega. Om eftermiddagen sætter vi ploven i jorden med efterfølgende finjustering, så den laver et perfekt pløjearbejde.

Til hvert af de to kurser kan der deltage 8 personer med egen plov og 16 personer uden plov. Det vil sige, at der er 24 pladser på hvert kursus.

Tilmelding er efter først-til-mølle princippet, hvor fristen er d. 27. august. LRS forbeholder sig retten til at aflyse kurset ved for få tilmeldinger.

Pris inkl. forplejning dagen igennem med både morgenbrød og frokost:

  • 1.500 kr. pr. person som deltager med traktor og plov.
  • 800 kr. pr. person som deltager uden plov.

For mere info og tilmelding kontakt 7374 2049 // 7374 2047 eller 7374 2020. Du kan også skrive til os på lrs@lrs.dk.

Praktisk information:

Hvad: Pløjekursus

Hvornår og hvor: 2. september 2019 kl. 8-17 Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Tilmelding: senest 27. august til LRS på tlf. 7374 2020 eller på lrs@lrs.dk

Hørvævsmuseet

Dato(er): 19-08-2020


Åbent hus på Bent Madsens bondegård

Dato(er): 21-08-2020


BBQ KWS-fyraftensmøde, Slagelse

Dato(er): 24-08-2020


BBQ KWS-fyraftensmøde, Præstø

Dato(er): 25-08-2020


BBQ KWS-fyraftensmøde, Nr. Alslev

Dato(er): 26-08-2020


BBQ KWS-fyraftensmøde, Holeby

Dato(er): 27-08-2020


Opfølgningskursus

Dato(er): 27-08-2020


Afskedsreception for Henning Andersen

Dato(er): 28-08-2020


Fyns Følskue for ponyracer

Dato(er): 29-08-2020


Informationsmøde om fynsk kartoffelmelsfabrik

Dato(er): 08-09-2020


Afskedsreception for Jørgen Petersen

Dato(er): 18-09-2020


Minkavler 2020 ?

Dato(er): 03-10-2020


Økodag - Inspiration og netværk

Dato(er): 13-11-2020