Pisk eller gulerod til økologerne

Økologisk VKST inviterer den 22. januar til årsmøde, der blandt andet kommer til at handle om klimaregulering.

På onsdag - den 22. januar - holder Økologisk VKST årsmøde i landbocentret i Sorø, der indledes med de obligatoriske beretninger fra såvel chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen fra Økologisk VKST som fra formand og økologisk landmand Yke Kloppenburg fra Brugergruppen for Økologisk VKST og fra bestyrelsen i VKST.

Efter beretningerne er der flere spændende indlæg på årsmødet, der i år har følgende tema: Klimaregulering – Pisk eller gulerod?

- Vi står midt i en klima-, natur- og biodiversitetskrise, og der er behov for, at alle inden for landbruget ændrer praksis i en eller anden grad. Det er noget, der også er stor bevidsthed om i Bruxelles, hvor EU´s kommende landbrugspolitik er ved at blive udformet, påpeger Lisbeth Frank Hansen.

Mere fokus på klimaet

- Overordnet set ser det lyst ud for økologien og overordnet set, er der stemning for, at den næste CAP-reform fra 2021 skal have mere fokus på klimaet, fortæller Lisbeth Frank Hansen og tilføjer:

- Men hvordan forestiller man sig at reguleringen og betingelserne for økologerne bliver? Får vi flere tilskud og/eller strammere regler?

Det vil landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening, Sybille Kyed, komme med nogle bud og vinkler på til årsmødet.

Spændende tiltag på vej

- Sybille Kyed sidder tæt på forhandlingerne både her i landet og i Bruxelles og kan fortælle, at der arbejdes med flere spændende tiltag, oplyser Lisbeth Frank Hansen.

Et af disse tiltag er den såkaldte bruttoarealmodel, hvor det støtteberettigede areal opgøres som ét samlet areal, der også kan omfatte arealer, der tages ud til permanente græs-, skov- og naturarealer.

Der arbejdes også med såkaldte eco-scemes, hvor tiltag til gavn for miljø, klima og dyrevelfærd, på årlig basis vil udløse tilskud. Altså en meget mere dynamisk tilgang til udviklingsaktiviteter på en økologisk bedrift.

Mikrobiolog fra Australien

På årsmødet kan man også få inspiration til en mere frugtbar jord gennem mere liv i jorden. Økologikonsulent Ninna Rieber Boesen fra Økologisk VKST vil referere og videregive inspiration fra Dr. Christine Jones, som hun mødte i Irland i sommeren 2019.

Christine Jones, som er mikrobiolog fra Australien, rejser verden rundt og inspirerer til mere regenerative dyrkningsmetoder. Hun arbejder også aktivt for indførelse af regler for indlejring af mere kulstof i jorden og genopbygning af overjordens frugtbarhed.

Der er også valg til bruger- og inspirationsgruppen til den økologiske rådgivning, og aftenen afsluttes med en diskussion og debat om årsmødets tema.

jesper@landbrugoest.dk
telefon +45 61 55 44 14

Læs også