Nye regler udbringning af fast husdyrgødning

Reglerne for hvornår fast organisk gødning må udbringes er ændret i dette efterår. Det oplyses i Velas FlexNyt.

De nye regler betyder, at det normalt ikke længere vil være muligt at tilføre faste organiske gødninger til vintersæd i efteråret. Reglerne gælder dog først fra 1. november 2021.

De nye regler betyder, at man ikke længere må tilføre organiske gødninger fra efteråret 2022 til de vinterafgrøder der etableres efter 1. september. Afgrøden må dog tilføres fast organisk gødning i løbet af vinterperioden. Hvornår afhænger af jordtypen.

På JB 7-9 må der tilføres gødning efter 1. november, på JB 5-6 og 10-11 må der tilføres gødning efter 1. december, mens der på JB 1-4 først må tilføres gødning efter 1. februar.

Læs også