Agro-Alliancen:: Rekorder trods tørke

På en måned bjærgede det fynske godssamarbejdes tre 41-fods mejetærskere de højeste udbytter på de i alt 2.687 hektar i den hidtil nemmeste høst. Og tilmed til det højeste afregningspriser nogensinde.

To sneglevogne sørger for at fragte hveden fra de tre mejetærskeres 11.100 liters korntanke til lastbilerne på vejen langs marken. Sneglevognene rummer op til 38 tons og har indbygget vægt, som nøjagtig vejer mængden, der aflæsses på få minutter. I alt fire lastvogne fra Snave Vognmandsforretning klarer transporten af kornet til anlægget på Rubjerg ved Egeskov.

»Majs kulde gør laderne fulde« og »Hede giver hvede«. De to gammelkendte udsagn blev bekræftet endnu en gang i den netop overståede høst.

På Fyns største planteavlsvirksomhed, Agro-Alliancen I/S, der er et driftsfællesskab mellem godserne Egeskov og Ravnholt, samt med forpagtning af jordene på Brahetrolleborg og Boltinggaard, var det en overrasket direktør Bo Jensen, som mandag i den forgangne uge allerede kunne gøre status over høsten af afgrøderne på i alt 2.687 hektar.

- Som jeg sagde til folkene ved sammenkomsten ved høstafslutningen, har vi slået tre rekorder i år. Vi har aldrig avlet så meget, og til så høje priser. Samtidig har det været den nemmeste høst, hvor vi har kunnet køre nonstop uden nedbrud eller uheld, og uden nævneværdige tørreomkostninger i tilgift.

10,56 tons pr. hektar hvede

Især imponerer det Bo Jensen, at hveden på de godt 600 hektar på Ravnholt og Egeskov i gennemsnit har givet 10,56 tons pr. hektar, trods tørken, som især har været udtalt i det øst- og midtfynske område i en lang periode.

Hans egen filosofi er, at det kolde forår har forlænget væksten, og dermed også bevirket længere planterødder til at hente vandet fra vinterens nedbør længere nede i jorden.

- Som ordsproget siger, er hede godt for hvede. Derfor har den seneste varme måned medvirket til rekordudbyttet, vurderer direktøren, der samtidig glæder sig over, at kvaliteten i forhold til brødhvedekravene så rigeligt opfyldes.

Det samme gælder proteinindholdet i maltbyggen, der afsættes til Fuglsang-malteriet i Haderslev.

Kun en måneds høst

På kun en måned er alle frø-, raps- og kornarealer bjærget af driftsfællesskabets tre 41-fods Claas mejetærskere. Høsten hos Agro-Alliancen startede med frøhøst fra den 16. juli og sluttede som nævnt, da de sidste skår blev taget den 15. august - på den nordøstligste 19 hektar hvedemark ved Herrested. Dog med den tilføjelse, at mejetærskerne allerede nogle dage, inden det gik løs på Egeskov og Ravnholt, var på Hvidkilde for at hjælpe med godsets tidlige frøarter.

- Vi bestræber os på altid at afvikle en sikker høst uden stress for folkene. Vi har i år haft 14 medarbejdere i sving, inklusive to ekstra høstmedarbejdere, og det er foregået uden uheld og nedbrud. Og alle har kunne holde en ugentlig fridag.

Også presset omkring tidsfristen for såning af efterafgrøder og etableringen af raps omkring den 20. august forventes ikke at blive et problem efter den tidlige høstafslutning.

- Vi skal have 500 hektar med efterafgrøder. Vi har valgt at lade nogle arealer med frøgræs indgå, og vi er halvt færdige med at så de resterende, lød det fra direktøren i tirsdags.

Han forklarer videre, at den ekstrem tørre jord har bevirket, at der i resterende arealer, hvor der ellers skulle have været efterafgrøder, i stedet tilsås med raps for at undgå det store slid på harvetænderne.

Agro-Alliancen I/S

Virksomheden

Etableret i 2007 af godserne Ravnholt og Egeskov. Agro-Alliancen omfatter 2.851 hektar agerbrug, inklusive naturområder. Herunder forpagtning af landbrugsarealet på 225 hektar på Brahetrolleborg og Boltinggaard på 232 hektar

Markplan for 2022

Afgrøde: Areal (ha): Høstudbytte tons pr. ha:

Frø 720 Rekordudbytter, blandt andet 1.420 kg råvarer i hvidkløver (60 ha)

Raps 441 5,1

Hvede 712 10,56

Vårbyg 615 8,0

Rug 22 7,4

Markærter 177 4,6

Læs også