DM i kartofler starter allerede nu

Det er ikke for tidligt at tænke på næste års tidlig kartofler. I hvert fald ikke, hvis man vil være blandt deltagerne i DM i dyrkning af kartofler på friland.

- Det vil være en god idé at sætte kartoflerne til spire ved juletid, lyder rådet fra Danmarks Kartoffel Råd, som med et nyt initiativ håber at få mange flere deltagere ved den præstigefyldte konkurrence, som afvikles i slutningen af april, og hvor vinderkartoflerne havner på dronningens aftensbord.

Ved at tilmelde sig inden den 14. december kan man tilmed få sendt 1,5 kg læggekartofler sponsoreret af kartoffelfirmaerne AKV Langholt og Danespo.

Tilmeldingen koster 50 kroner til kartoffelrådet – se mere på rådets hjemmeside www. danmarkskartoffelraad.dk – her kan der også  læses mere om reglerne for DM-konkurrencen og gode råd til dyrkning af de allertidligste frilandskartofler.

Læs også