Få markbrande under dette års høst

Et godt beredskab og færre brande i den overståede høst sammenlignet med 2018-høsten.

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Udover høsten af god kvalitet, som landbruget har oplevet for de fleste afgrøder, er antallet af brande forbedret i forhold til 2018. Det er nemlig tilbage på et »normalt« niveau i forhold til mark- og mejetærskerbrande, oplyser forsikringsselskabet Topdanmark, der har haft omkring 30 mejetærskerbrande og 20 brande i pressere.

Godt forberedt

Sidste år var landmændene ekstremt godt forberedt på eventuelle brande, da de var i marken. Også i år er mange af brandene slukket af landmændene selv. Igen i år har landmændene været gode til at have ildslukkere, vandtanke mv. med under høsten.

- Selvom vi ikke har haft en særlig varm og tør sommer, så brænder maskinerne stadig, og derfor er det rigtig rart at se, at landmændene forsætter deres beredskab og medbringer vand i marken, siger Gunnel Andersson fra Topdanmarks landbrugsafdeling.

Forsikringsselskabet roser landmænd for, at de er bevidste om risikoen for brand, når de høster.

- Vi ved, at de tjekker deres maskiner, blæser dem rene og husker at smøre dem på trods af en travl høst. Det er desværre ikke altid nok til at udgå en brand. Men det er dejligt at vide, at rigtig mange gør, hvad de kan.

Punktsikring begrænser skader efter brand

Igen i år har der været et par brande i nyere maskiner, hvor ilden hurtigt er blevet begrænset med et automatisk brandslukningsanlæg – en såkaldt punktsikring.

- Langt de fleste brande starter ved motoren, og med et automatisk brandslukningsanlæg, som udløses ved den første flamme, bremses ilden betydeligt og skaden begrænses, siger Gunnel Anderson.

Punktsikringen har for mange landmænd gjort, at de efter en midlertidig reparation af maskinen, har kunnet køre videre og få høsten i hus.

laj

Læs også