Luk huller og sprækker i staldbygninger

Ved brand i en bygning kan røgspredning gøre stor skade i andre bygninger, påpeger Topdanmark.

BRAND Landmænd bør gennemgå deres bedrift for gamle udsugningskanaler, sprækker, huller og vinduer, som ikke bliver brugt og få lukket dem til, så røgen ikke kan sprede sig mellem staldene ved en brand. Det anbefaler Topdanmark.

- Der er er ofte stor risiko for, at røgen breder sig til andre stalde, hvor grisene så kan komme til skade. Vi ser ofte, at røgen via for eksempel ventilationsinstallationer spreder sig til stalden og dermed til dyrene, hvilket betyder store produktionstab, siger Gunnel Andersson og opfordrer til at gøre sig overvejelser over, hvilke luft- og ventilationskanaler, som hurtigt kan lukkes, hvis en brand opstår på gården.

Topdanmark anbefaler, at man med udgangspunkt i beredskabsplanen gennemgår, hvor røgen kan sprede sig, hvis en brand opstår i for eksempel teknik-rum eller ventilationsanlæg, hvor de fleste brande starter.

fe

Læs også