bannerPos

Ny bog går bag om innovativ mælke- og osteproduktion

Michael Andersen, Tøvestensgaard, ser perspektiver for øget bæredygtig mælke- og osteproduktion på arealer, der bliver taget ud af drift i forbindelse med multifunktionel jordfordeling. Foto: Bøje Østerlund
02-09-2020 10:06

Bogen »NaturGræsMælk« beskriver, hvordan man kan forvandle naturarealer til fødevarer af høj værdi på en bæredygtig måde.

Henrik Sønksen og Lasse Solheim kan normalt skrive agronomer på visitkortet, men nu også forfatterere, efter at de har udgivet bogen »NaturGræsMælk«. 

Bogen tager sit udspring på Tøvestensgaarden ved Slagelse, hvor Michael Andersen for tre år siden startede en økologisk bæredygtig produktion af mælk under netop »NaturGræsMælk«-konceptet.

Nu er produktionen blevet skaleret op til 125 økologiske køer, der ifølge bogen forvandler lavværdi-foder til højværdi-fødevarer. Dette bidrager til at genopbygge naturen, som ellers ville ligge urørt hen og springe i skov. 

Konceptet læner sig op ad EU’s hømælksdirektiv med mindst 75 procent græsfoder (hø og friskt græs) suppleret med korn og mineraler. Der må ikke fodres med ensilage.

Mindre klimabelastning

Ifølge boger viser målinger, at Tøvestensgaardens økologiske mælkeproduktion på basis af naturgræs-hø reducerer klimabelastningen med cirka 20 procent. Høproduktionen på engene fjerner næringsstoffer, som ellers vil blive udvasket til havet.

På Tøvestensgaarden kan Michael Andersen se perspektiver i den politiske beslutning om at tage lavbundsjorde ud af produktion i forbindelse med multifunktionel jordfordeling. 

- I de kommende år skal vi i Danmark, af klimahensyn, udtage 150.000 hektar lavbundsjorder, som vil kunne bruges til produktion af naturgræsmælk. Vores produktionskoncept bidrager med dyrevelfærd, klima, biodiversitet og dyr i det åbne landskab. Vi må tilbage til de oprindelige produktionsformer, hvor en ko spiser græs, udtaler Michael Andersen.

Det er meningen, at bogen skal inspirere kvægbrugere til at tænke alternativt og forbrugeren til at stemme med fødderne og støtte en bæredygtig fødevareproduktion på danske naturområder.

Bogen kan læses på konsulentfirmaet viventes hjemmeside.

hka

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.

Barkbiller koster skovejere kassen

Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Forventer normalt marked

Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.
Side 1 af 1924 (38478 artikler)Prev1234567192219231924Next