Øl og tobak på Ærø

Ærø-cigarerne, som bryggeridirektør Janni Bidstrup ruller af tobaksblade fra en mark bag Rise Bryggeri, er populære souvenir-gaver.

Flere nye afgrøder dukker op i det danske landskab, ikke mindst på grund af klimaændringerne. Det være sig majs og andre eksotiske landbrugsafgrøder, ligesom vinproduktionen har fået fodfæste herhjemme i de senere år.

En af de mere sjældne findes på Ærø. På en mark ved Rise Bryggeri står knap 1.000 tobaksplanter, som måske det eneste sted i Danmark her i nyere tid.

Under krigene og længere tilbage i tiden blev der dyrket dansk tobak. Det var billigt i forhold til udenlandsk tobak, og i krigstider måtte man nøjes med den ikke specielt velsmagende hjemmeavlede tobak til piben eller som hjemmerullede cigarer.

Øl og tobak

- Det er ikke »bondetobak«, som det blev kaldt dengang, vi dyrker, forsikrer Janni Bidstrup. 

Efter nogle år at have drevet egen restaurant i Bregninge, blev hun i 2015 direktør for det ærøske bryggeri. Her begyndte hun for sjov at pusle med ideen om at producere stedets egne cigarer.

På Sognefogedgården i Rise, som fra 1926 til 1961 drev det lokale bryggeri, hørte hun fra sin samlever Rasmus Peter Rasmussen, der er 11. generation på gården, om tidligere tiders tobaksdyrkning.

- Tobak passer jo til øl, og derfor fik jeg fat i nogle frø til et lille lod jord bag gården, fortæller Janni Bidstrup.

Siden har projektet udviklet sig, så der de seneste år er produceret omkring 1.500 »Ærø-cigarer«, som udelukkende sælges på bryggeriet og i

Den gamle Købmandsgaard i Ærøskøbing. 

- Det er en unik Ærø-cigar. Derfor kan den kun købes herovre, fastslår hun og glæder sig over, at de ryger hurtigt over disken, ikke mindst som souvenir, til julegave eller som nytårscigar. 

Stort håndarbejde

Når man hører Janni Bidstrup forklare, hvordan en cigar bliver til, er der intet at sige til prisen. En corona-udgave koster 185 kroner, og en Petit Corona 155 kroner.

Der ligger nemlig et meget stort håndarbejde bag, ligesom smagen afgøres af de rette sorter af tobaksplanter, som samtidig skal kunne gro under danske forhold. Janni Bidstrup har fundet tre frøarter, som egner sig dels til det trods alt gode ø-klima og dels som tobak til cigarfremstilling.

Efter at være sået i drivhus i april måned, plantes de spæde tobaksplanter ud i begyndelsen af april. De hører til natskyggefamilien og ligesom ved tomatplanter, skal de små sideskud hele tiden nippes af.

Tørres i grisestald

I slutningen af august knækkes de tilbageværende kraftige blade af ét for ét, startende nedefra.

- Det tager en måneds tid, inden planterne er færdighøstet, og blad for blad skal de så hænges til tørring, forklarer bryggeridirektøren.

Det sker i den nedlagt grisestald på Sognefogedgården. Her tørrer bladene i tre månederne, inden de fermenteres. Det er en særlig gæringsproces, der reducerer indholdet af nikotin, sukker og protein, Fermenteringen gør blade bløde, og efter endnu en tørringsperiode skal de strippes, hvor midterstilken fjernes. 

Cigarmager

Først til den tid er tobakken klar til at blive rullet til cigarer. Tobaksplantens nederste blade anvendes til den inderste såkaldte indlægstobak, de midterste er næste lag, inden de øverste blade omslutter cigaren som dæksblade.

- Alle processerne står jeg selv for, med hjælp fra Rasmus og andre i ny og næ. Men til selve rulningen af cigarerne har jeg hyret landets eneste tilbageværende cigarmager, Niels Nielsen fra Holbæk.

Janni Bidstrup håber, at hun selv en gang kommer til at rulle Ærø-cigarerne. Men minder om, at håndværksuddannelsen som cigarmager rent faktisk tager fire år.  

40 mand pr. ha

Selvom hun naturligvis erkender, at tobak nok ikke er det mest fremtidssikrede produkt, har hun planer om fortsat at udvikle sit koncept.

- Selvom vi herovre har det perfekte klima, så siger man, at dyrkningen og produktionen fra én hektar tobaksplanter kræver 40 mands håndarbejde. Derfor vil det aldrig blive aktuelt i Danmark, men fortsat foregå i Tyskland, Italien samt i det fugtige ø-klima på Cuba og Java. 

- Men, fortsætter den ærøske bryggeridirektør, der har seks faste medarbejdere ansat på Rise Bryggeri, jeg vil prøve at fermentere tobaksblade med stout øl. Dermed får Ærø-cigarerne en endnu stærkere sammenhæng med vort øl.
 

Læs også