Læskursagen: Ulf Nielsen delvist frifundet

Naturplejer Ulf Nielsen fik sænket sin bøde fra 20.000 til 10.000 kroner. Dommeren og lægdommerne mente ikke, at han havde behandlet sine udegående heste uforsvarligt. Men Landsretten vurderede, at Ulf Nielsen burde have bygget læskure til de anguskvæg, han havde gående på daværende tidspunkt.

10.000 kroner i bødestraf lyder den endelige dom fra Landsretten i Viborg. Beløbet er delt op, så de 5.000 kroner angår forholdet om manglende læ til de anguskvæg, Ulf Nielsen havde på pågældende tidspunkt, og 5.000 kroner er givet i straf på grund af forkert indhegning ved hestene. Her var der brugt pigtråd, hvilket ikke er tilladt, og dette forhold erkender Ulf Nielsen også selv.

Ulf Nielsen er derimod blevet frikendt angående, at de udegående heste skulle være blevet behandlet uforsvarligt.

Sagen tog sin begyndelse, da nogle repræsentanter fra Hestens Værn, Hørsholm, kom med en anmeldelse om to specifikke heste, som de mente havde dårligt huld.

Stridspunkter

I retten var dette et afgørende stridspunkt mellem embedsdyrlæge Anne Hels og Ulf Nielsens egen driftsdyrlæge gennem 20 år, Thorstein Arnason.

Anne Hels mente, at hestene var for magre, mens Thorstein Arnason, der jævnligt tilså Ulf Nielsens dyr, og også så hestene 13 dage efter embedsdyrlægens besøg, vurderede, at det var forsvarligt, at de gik ude.

I retten blev der vist billeder af hestene, som var blevet taget af Anne Hels. Disse billeder mente Landsretten ikke var et bevis for, at hestene skulle være afmagrede, som embedsdyrlægen ellers vurderede.

Ingen anmærkninger

Ydermere mener dommerne, at der heller ikke er andet, der peger i retning af, at Ulf Nielsens dyr skulle have haft det skidt. Blandt andet kom Fødevarestyrelsen forbi til et kontrolbesøg i februar 2014, hvor der ikke var anmærkninger, og så lægger Landsretten vægt på, at Ulf Nielsens egen driftsdyrlæge mente, at dyrene havde det godt hos Ulf Nielsen. Embedsdyrlæge Anne Hels havde desuden heller ikke andre bemærkninger til dyrenes tilstand, bortset fra de to føromtalte ponyer.

Ulf Nielsen og hans advokat Lauge Fastrup fremlagde også et udkast til en dispensation – skrevet af Fødevarestyrelsen – til, at Ulf Nielsens heste, som er af blandingsrace, godt må gå ude.

Derfor blev Ulf Nielsen frifundet for forholdet angående hestene.

Ydermere vurderer dommeren og lægdommerne, at der ikke var noget galt med drikkevandet til hestene. Ulf Nielsen fik i byretten en bøde på 5.000 for dette punkt, da embedsdyrlægen vurderede, at søerne og vandhullerne ikke var af ordentlig kvalitet. Men der blev aldrig foretaget vandprøver, og som udgangspunkt mener dommerne heller ikke, at vand fra søer generelt er uegnet som drikkevand til dyr.

Ens for alle

Advokat Lauge Fastrup er meget tilfreds med dagens dom til trods for, at Ulf Nielsen ikke blev hundrede procent frikendt.

- Landsretten mente ikke, at der var noget forkert med drikkevandet, og den mente også, at hestene godt må gå ude, der hvor de går, og at der ikke var noget bevis for, at de to ponyer var for magre til, at de skulle være blevet taget ind, siger han.

Men den største sejr handler for Lauge Fastrup om, at Landsretten gjorde det klart, at der gælder de samme strafferetslige krav til bevis i sager om dyr og landbrug som i alle andre sager.

- Der har været en følt opfattelse derude af, at myndighederne ikke har skullet bevise deres vurderinger, når der udstikkes bøder. Jeg har forsøgt at minde domstolene om, at der ikke er nogen anden norm for landmænd end alle mulige andre. Landmænd skal kort sagt i strafferetslig bevisforstand ikke behandles anderledes, siger Lauge Fastrup.

Statskassen skal i denne sag betale for Landsrettens omkostninger.

Læs også