Vådt efterår giver milliontab

750 millioner kroner står landbruget til at tabe, fordi de nyligt såede afgrøder er ved at rådne op på markerne i det ekstremt våde efterår.

FORSIKRING Byg, hvede, havre og raps er ved at rådne op på landmændenes marker, for efteråret har været det vådeste i Danmark i mange årtier.

Vejret kan dermed give landmændene et tab på 750 millioner kroner af 2020-høsten, selv om vækståret kun lige er begyndt ifølge rådgivningscenter for landmænd, Seges.

Op mod 600 af de millioner kunne landmændene have fået tilbage, havde de alle forsikret sig med Topdanmarks nye afgrødeforsikring, skønner Topdanmark.

- Flere landmænd har købt forsikringen, men der er stadig langt igen, før vi kan sige, at alle har den nye forsikring, der er den eneste af sin slags i Danmark, siger Monica Diaz, divisionsdirektør for Landbrug og Erhverv i Topdanmark.

Forretning med tryghed

Hun kan af hensyn til konkurrencen ikke oplyse, hvor mange forsikringer Topdanmark har solgt, men hun kan sige, at det er færre, end Topdanmark havde håbet på.

- Det er vi selvfølgelig lidt ærgerlige over, især når vi nu ser, at vejret igen giver landbruget store tab. Vi vil gerne gøre, hvad vi kan for at give landmændene tryghed, når de driver deres forretning, pointerer Monica Diaz.

Produktet er helt nyt, men hun tror, at flere og flere landmænd vil købe forsikringen, når produktet bliver mere kendt, og fordi vejret nu flere år i træk har givet landbruget store tab. Sidste år var det tørken, der gav landbruget tab.

Hun håber derfor, at flere landmænd vil overveje at tegne forsikringen for høsten 2021.

- Vi har de seneste år set, at mange landmænd må bære store tab på grund af det omskiftelige vejr. Den risiko har vi regnet på og skabt et produkt, som sikrer landmandens indtjening ved udsving i vejret, siger Monica Diaz. 

Læs også