Sponseret af: Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktionsges. mbH

Udnyt dine køers fulde potentiale med RumiPro Urea

Urea (NPN) i beskyttet form, med langsom frigivelse til mikroorganismerne i vommen, vil stimulere fordøjelsen og sikre optimal proteinforsyning til dine køer.

Udfordringer i proteinforsyningen til malkekøer

  • Høje priser på mange proteinkilder
  • Behov for forbedret proteineffektivitet og reduktion af N-overskud på bedriftsniveau
  • Nye forbrugerkrav som f.eks. NON GMO-produktion

De nye krav om NON GMO-foder til malkekøer er en ekstra udfordring specielt i fodringen af de højtydende køer, da sojaskrå, som har et højt protein -og energiniveau, er væsentligt dyrere i NON GMO-kvalitet. Andre proteinkilder som f.eks. rapsskrå har lavere protein- og energikoncentration.

I foderrationer baseret på majsensilage vil det derfor kræve store mængder rapsskrå for at erstatte sojaskrå, når proteinforsyningen samtidig skal sikres. I den situation vil RumiPro Urea® være ideel, da det tilfører koncentreret NPN-protein uden at fylde meget i rationen. Brugen af en ”slow release urea” med en præcis frigivelse af urea i foderet er en rigtig god mulighed for at optimere fordøjelsen uden risiko for køerne, da urea er en naturlig brik i drøvtyggernes fordøjelse.

På grund af øget prisniveau på sojaskrå og rapsskrå er RumiPro Urea®, som frigives langsomt i vommen, et oplagt konkurrencedygtigt alternativ. Med teknologiske forbedringer over en lang årrække har RumiPro Urea® nu en målrettet frigivelsesprofil, så den tid det tager før produktet er fuldt frigivet i vommen passer til den højtydende malkeko.

Med produktets høje koncentration af råprotein åbner RumiPro Urea® nye muligheder for optimering af foderblandingen, både i forhold til større grovfoderandel og dermed også fiber i rationen, men også i forhold til højere andel af energirige fodermidler for at møde koens energibehov. 

Gavner miljøet

Ud fra miljømæssige betragtninger som ammoniakfordampning og restriktioner i anvendelse af husdyrgødning og kunstgødning er det at producere mælk med det lavest mulige kvælstofoverskud en meget vigtig faktor. Foderets proteinindhold og fodereffektiviteten, kg foder pr. kg mælk produceret, er de væsentligste faktorer for høj proteinudnyttelse og effektivitet. Optimering af foder- og proteinudnyttelsen kræver viden om de enkelte proteinkilders egenskaber.

Højkvalitets ”slow release urea” som RumiPro Urea® garanterer en konstant forsyning af kvælstof (urea) til mikroorganismerne i vommen. Mikrobielt vomprotein er den proteinkilde med den højeste biologiske værdi, det vil sige den bedste aminosyreprofil. Derudover vil den mikrobielle fermentering i vommen og produktion af frie fedtsyrer – specielt fra de cellolytiske bakterier – nyde godt af denne konstante urea/ammoniak forsyning.

RumiPro Urea® er dermed et meget brugbart værktøj til optimering af foderrationer med et lavt indhold af råprotein og en god hjælp til den fremtidige NON GMO-fodring af malkekøer.

RumiPro Urea®

  • Maksimerer mikrobielt protein
  • Forbedrer fordøjelsen af fibre
  • Giver større fleksibilitet ved sammensætningen af foderet
  • Kan anvedes direkte i TMR uden HACCP

Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktionsges. mbH

Küstermeyerstr. 16
49393 Lohne