Sponseret af: Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktionsges. mbH

Små organismer med stor effekt: Levende gær i kvægfoder øger ydelsen

Det er bevist et utal af gange, at levende gær har en positiv effekt på mikroorganismerne i vommen, men hvad bør man overveje, når man anvender levende gær?

Der findes en bred vifte af gærprodukter på markedet. Udover levende gær, er der forskellige typer inaktiveret gær. Til malkekøer har især levende gær udmærket sig ved at have en positiv effekt på vomsundheden og mælkeydelsen. 

Levende gær er meget små, enkeltcellede mikroorganismer, som indenfor gruppen, fodertilsætningsstoffer, kategoriseres som probiotika. I EU anvendes kun levende gær baseret på stammen Saccharomyces cerevisiae i foder til drøvtyggere, som i øvrigt også er godkendt til økologi. Praktiske forsøg med levende gær viser altid positive effekt på følgende parametre:

  • Stabilisering af pH værdien i vommen og reduktion af risikoen for acidose
  • Øget fordøjelighed af foderet, samt højere foderindtag
  • Reduktion af sundhedsrisici som mastitis og løbedrejning
  • Forbedring af mælkeydelse og mælkekomponenter 

Forbedrer foderets fordøjelighed

Gennem deres metaboliske aktivitet kan levende gær optage ilt i vommen og derved fremme væksten af cellulolytiske og laktat-nedbrydende bakterier. Dette stabiliserer vommens pH og forbedrer foderets fordøjelighed, hvilket i sidste ende fører til en øget fodereffektivitet.

Derudover producerer levende gær mikronæringsstoffer, som understøtter de metaboliske processer.

Vælg den rette løsning

Man kan bruge forskellige parametre til at skelne mellem de levende gærprodukter, der er tilgængelige på markedet. En af de vigtigste parametre er en tilstrækkeligt høj koncentration af CFU (colony forming units) pr. dyr pr. dag.

CFU er den måleenhed som fortæller antallet af aktive, levende gærceller. En høj koncentration og dosis giver en hurtig og pålidelig effekt på mikroorganismerne i vommen. Studier viser, at stigende dosis liniært forbedrer parametre for vomeffektiviteten og for koens performance. Det daglige CFU-indtag hos malkekøer bør ikke være lavere end 4x1010 CFU pr. dyr.

Udover en høj dosering spiller lager- og foderstabiliteten, samt en hurtig aktivitet af den levende gær, også en vigtig rolle.

Biosprint® lever op til kriterierne

Det levende gærprodukt Biosprint® (MUCL 39885) skiller sig især ud ved sin effektive virkemåde, som især skyldes den høje koncentration af produktet.

Til malkekøer anbefales 2x109 CFU/kg tørstof. Med et gennemsnitligt dagligt tørstofindtag på 20 kg, vil mindst 4x1010 CFU derfor være tilgængeligt for koen.

Dette gør Biosprint® til et af de produkter med den højeste dosering til malkekøer. Talrige aktivitets- og stabilitetstests bekræfter den høje kvalitet af Biosprint® og beviser dets anvendelighed i mineralblandinger, såvel som dets stabilitet i TMR.

Med den rigtige dosis er succes kun et spørgsmål om tid

I et praksis-forsøg blev Biosprint® testet imod et konkurrerende produkt, samt en forudgående kontrolperiode uden tilsat gær. Biosprint® og det konkurrerende produkt blev doseret i henhold til anbefalingerne fra producenterne. Forsøget viste, at der opnås en højere effekt på fodereffektiviteten med den højere CFU-dosis, der gives med Biosprint®.

I dette tilfælde betød det, at køerne som fik Biosprint®, havde behov for mindre foder for at opnå den samme mælkeydelse. Den forbedrede fodereffektivitet blev bekræftet med gødningsskyl ved hjælp af en »Nasco Digestion Analyzer«. I gruppen som havde fået Biosprint®, blev der generelt fundet en mindre mængde gødningsrester, og deri en mindre partikelstørrelse. Dette er en indikation af en øget fiberfordøjelighed.

Figur. 1: Fodereffektivitet fra en gruppe tildelt Biosprint® [4.5x1010 CFU/ko/dag] sammenlignet med et konkurrerende produkt [1.0x1010 CFU/ko/dag] og en forudgående kontrolperiode (uden tildeling af gær).

Hold altid øje med den korrekte dosis

Spørgsmålet om CFU-indholdet i din egen mineralblanding kan afklares ganske simpelt ved et kig på blandingens label. Her skal alle ingredienser altid angives. Hvis en mineralblanding indeholder levende gær, kan du finde oplysninger omkring den anvendte gærstamme, samt dosering i afsnittet »zootekniske tilsætningsstoffer«.

Et kilo mineralblanding indeholder 400x109 CFU. Med en anbefalet dosering af mineralblandingen på 100 gram pr. ko pr. dag, vil koen dagligt få tildelt 40x109 CFU. Dette svarer til den nødvendige minimumsdosering af levende gær på 4x1010 CFU pr. ko pr. dag.

Overlad ikke din success til tilfældigheder: Tag et ekstra kig på sammensætningen af din mineralblanding og tal med din leverandør eller fodringskonsulent om korrekt tilsætning af levende gær og fordelene herved!

For mere information besøg vores hjemmeside eller kontakt os:

Læs mere

Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktionsges. mbH

Küstermeyerstr. 16
49393 Lohne